Aktuellt 2013

Fullsatt seminarium om börsens framtid

2013-11-28


Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN, inledde ett frukostseminarium med titeln The Decline and Fall of the Stock Market. Han förklarade i första hand hur den amerikanska marknaden ser ut och menade bland annat att antalet börsnoteringar har blivit färre men samtidigt större. Alexander Ljungqvists inledning följdes av kommentarer av Börje Ekholm, vd Investor och ordförande i NASDAQ OMX, samt Magnus Billing, vd NASDAQ OMX i Stockholm.

Från vänster ses Alexander Ljungqvist, Börje Ekholm och Magnus Billing. Foto: Karl Gabor.

 

– Antalet börsnoteringar på amerikanska börser har sjunkit dramatiskt, sa Alexander Ljungqvist och menade att samma utveckling kan ses i Skandinavien – möjligen med undantag för Norge. "Börsnoteringar är snart lika ovanliga som enhörningar" skämtade han.

1997 listades nästan 7 500 amerikanska företag. Motsvarande siffra förra året var drygt 3 600. Han förklarade vidare att venture capital bolags avyttring av bolag, eller intressen i sådana, i mycket har ersatts med uppköp och sammanslagningar.

Michael Treschow

Seminariet inleddes av IFN:s ordförande Michael Treschow. Foto: Karl Gabor.

 

Alexander Ljungqvist angav en rad orsaker till varför det ser mörkt ut för börserna. Han menade bland annat att den växande bördan av lagar och regler inverkar menligt. Samtidigt har konkurrensen ökat från andra kapitalkällor som exempelvis riskkapital, affärsänglar och så kallad crowdfunding.

Så vad händer? Alexander Ljungqvist menade att:

  • Börsen är fortfarande det mest effektiva sättet att anskaffa kapital till tillväxtföretagmen klyftan till andra finansieringskällor minskar.
  • Svårt för vanliga småsparare att dela det välstånd som skapats i näringslivet när många företag är privatägda. Å andra sidan så är kapitalet i privata företag mer långsiktigt. Det samma gäller investeringsincitamenten.

– Börserna kommer att spela en central roll även i framtiden, kommenterade Börje Ekholm, Investor.

Alexander Ljungqvist

Alexander Ljungqvist, professor vid New York University och forskare som är affilierad till IFN, inledde seminariet. Foto: Karl Gabor.

 

Han förklarade att de svenska företagen som valt att börslista sig är betydligt bättre på att skapa nya jobb än övriga företag.

Magnus Billing, Stockhomsbörsen, menade att den nedåtgående trenden har brutits vad gäller börsnoteringar. Billing och övriga deltagare diskuterade vad som kan göras för att små och medelstora företag ska få bättre tillgång till kapital. Han konstaterade att 90 procent av all handel är handel med stora företag.

publik

Seminariet i Näringslivets Hus var fullsatt. Foto: Karl Gabor.

 

Alla var överens om att lagar och regler behöver förenklas. EU fick en känga av Börje Ekholm som menade att svenskar behöver vara närvarande i Bryssel så mycket som möjligt för att föra detta "never ending battle".

– Politikerna har en fäbless för att reglera börsnoterade företags verksamhet, ansåg Magnus Billing.

En diskussion fördes även mellan panel och publik om småsparares inflytande i form av aktieägande.

Från seminariet i DI tv

Från seminariet i EFN tv

Lyssna på inslag i Ekonomiekot Lördag

 

Alexander Ljungqvists presentation

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se