Aktuellt 2013

Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft

2013-12-09


I nyhetsbrev 9/2013 skriver Sven-Olof Fridolfsson att marknadsmakt kan innebära ett ineffektivt utnyttjande av kärnkraften såväl på kort som på lång sikt. För att motverka problemet med underinvesteringar föreslår han att den svenska elmarknaden öppnas för storskaligt inträde genom att rätten att bygga och driva ny kärnkraft auktioneras ut till högstbjudande.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se