Aktuellt 2013

Nytt om invandring och sysselsättning

2013-12-10


När OECD-länder jämförs syns inget stöd för förklaringarna att invandrares bristande integration på arbetsmarknaden beror på rasism eller på att vissa länder tagit emot väldigt många invandrare, menar Andreas Bergh och tillägger att ”däremot stämmer de mönster vi ser med tanken att kollektivavtal gör det svårt för invandrare att konkurrera om jobben, och att generösa socialbidrag försämrar invandrares arbetskraftsdeltagande”.

Andreas Bergh visar att länder där kollektivavtal täcker större del av arbetsmarknaden har signifikant högre skillnad både i arbetslöshet och sysselsättning mellan invandrare och infödda (natives). Länder med generösa välfärdsstater har också större skillnad i sysselsättningsgrad. Faktorer som inte tycks ha samband med integration mätt på detta sätt: Tolerans, invandrares utbildning, lagar om anställningsskydd (employment protection laws), andel invandrare i befolkningen.

Läs studien Labour-market integration of immigrants in OECD-countries: What explanations fit the data? (ECIPE), av Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid IFN och Lunds universitet.

Läs debattinlägg av LO

Läs debattinlägg av SACO

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se