Aktuellt 2013

Politikens uppgift är att kratta manegen

2013-12-13


IT-kraschen i början av 2000-talet ”innebar att begreppen entreprenör och entreprenörskap förlorade sin lyster” skriver Magnus Henrekson i förordet till den svenska översättningen av Josh Lerners bok Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do About It. Han menar att entreprenörskap är något mer och bredare än innovation. Han varnar för ”felriktade” statliga stödformer och anser att de statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ”i själva verket handlar om förtäckta industri- och regionalstöd”.

Regeringar världen över försöker stimulera ekonomisk tillväxt genom investeringar i innovations- och företagskluster, entreprenörsinkubatorer och diverse riskkapitallösningar. Silicon Valley, Singapore och Tel Aviv – välkända nav för entreprenöriell verksamhet – har alla växt fram med hjälp av offentliga investeringar. Men för varje lyckat sådant offentligt initiativ finns mängder av misslyckade.

Henrekson förklarar att Lerner är solklar på en punkt: politiken har en avgörande betydelse genom att säkerställa att spelreglerna främjar ett produktivt entreprenörskap inklusive en sofistikerad VC-industri. ”Politikens huvuduppgift blir således att ’kratta i manegen’ …”

Magnus Henrekson skriver:

Ett genomgående tema hos Lerner är att lyfta fram hur viktigt det är att detaljerna blir rätt i stödsystemen. Det om något är svårt att åstadkomma när varje stödsystem är resultatet av en politisk process där olika intressen ska tillgodoses. I stället för att få system som stöder och förstärker processer och företag som uppstår spontant på marknaden, är risken stor att stödformer etableras för att de påstås kunna lösa andra angelägna problem. Två svenska exempel på senare år är de statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation.

Läs Magnus Henreksons förord

Läs mer om boken

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se