Aktuellt 2013

Nya medel till spännande forskning

2013-12-21


Docent Pär Holmberg, IFN, har som ledare för ett forskningsprojekt tilldelats drygt 3 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse för forskning om ”budgivningsprotokoll och auktionsutfall”. Det handlar om hur auktioner kan göras effektivare, exempelvis handel på elmarknaden. Ytterligare tre IFN-forskare har fått medel för sin forskning från Torsten samt Ragnar Söderbergs stiftelser.

I bilden ses från vänster: Pär Holmberg, David Seim, Roger Svensson och Ola Andersson.

 

Torsten Söderbergs Stiftelse har tilldelat IFN-forskarna David Seim och Roger Svensson medel för att forska om effekter av förmögenhetschocker (Seim) och myntsystem och penningpolitik i det medeltida Europa och Skandinavien (Svensson).

Tidigare i månaden fattade Ragnar Söderbergs Stiftelse beslut om att beviljat drygt 7 miljoner kronor till projektet "Beteendeaspekter av institutionell design" där IFN-forskaren Ola Andersson ingår. I detta projekt studeras bland annat hur institutioner bäst utformas för att uppnå vissa mål.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se