Aktuellt 2013

Gästprofessur vid IFN

2013-03-21


Finansierad med medel från Energimyndigheten kommer professor Frank Wolak, elmarknadsforskare vid Stanford University, att under sex månader 2014 vara verksam vid IFN. Hans vistelse i Sverige sker inom ramen för den prestigefyllda AES gästprofessuren (Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier).

Frank A. Wolaks specialområde är industriell organisation och ekonometrisk teori. Han leder Stanfords program för energi och hållbar utveckling.

Läs mer om Frank Wolak och hans arbete

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se