Aktuellt 2013

IFN-forskare om investeringar och vinst i välfärdssektorn

2013-01-10

Lars Persson (vänster) och Magnus Henrekson.

Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, och professor Lars Persson, vice vd för IFN, deltar båda i externa seminarier den 23 januari.

"How can the EU become more attractive to Foreign Direct Investments?" är titeln på ett seminarium som arrangeras av Sieps den 23 januari i Stockholm. Bakgrunden är att utländska direktinvesteringar är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt. Lars Persson, professor och vice vd IFN, är kommentator av en rapport skriven av professor José Villaverde, University of Cantabria, Spanien.

Den 23 januari håller SNS ett seminarium där ledande forskare kommentera Socialdemokraternas och LO:s förslag till vinstbegränsningar i välfärdssektorn. Professor Magnus Henrekson, vd IFN, deltar. Det gör även Tobias Baudin, LO, Lena Hallengren (S), Marta Szebehely, professor i socialt arbete, SU, Björn Öckert, docent IFAU samt Per Strömberg, HHS.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se