Aktuellt 2013

IFN:s verksamhet i ett nötskal

2013-04-19


IFN :s mål är att leverera forskning av högsta internationella kvalitet på områden av central betydelse för näringslivets utveckling. I IFN:s årsbok 2012 berättar vi om den forskning som bedrivits under året. Här presenteras alla forskningsprogram och enskilda projekt. Publiceringen av forskningsresultat redovisas, liksom seminarier öppna för allmänheten, etc.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se