Aktuellt 2013

Ladda ner: Varför går det bra för Sverige?

2013-03-07


Boken "Varför går det bra för Sverige?" utkom 2012. Författare är Magnus Henrekson och Andreas Bergh, som båda är verksamma vid IFN. Nu kan du gratis ladda ner och läsa boken på denna webbplats.

Författarna menar att det går bra för Sverige "till stor del därför att vi minskat den offentliga sektorns omfattning och ökat den ekonomiska friheten". De anser dock att det finns områden där den ekonomiska friheten i Sverige kan öka ytterligare.

Läs boken som PDF

Sagt om Varför går det bra för Sverige?

”Det är inte det minsta konstigt att det går mycket bättre för Sverige i dag än för 20 år sedan. Tvärtom ligger det helt i linje med vad man har haft anledning att vänta sig. Denna viktiga poäng underbyggs med hårda data och den färska forskningens kraft av Andreas Bergh och Magnus Henrekson i den mycket läsvärda boken Varför går det bra för Sverige?”
PJ Anders Linder på ledarsidan i Svenska Dagbladet

”Bergh och Henrekson är sedan länge mycket läs- och hörvärda personer i det offentliga politiska samtalet. Deras nya bok förstärker min uppfattning om deras betydelse.”
Widar Andersson ledare i Folkbladet

”… Andreas Berghs och Magnus Henreksons bok är en lättläst och informativ bok som skall tas som ett skickligt inlägg i den ekonomisk- politiska debatten.”
Ekonomiska Samfundets Tidskrift

”Har man politiska uppdrag är det en bok som borde vara obligatorisk läsning.”
Svensk Tidskrift

Läs mer om boken och författarna

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se