Aktuellt 2013

Ny bok om europeisk konkurrenskraft

2013-02-06

I bilden ovan ses från vänster: Anna Michalski, Uppsala universitet, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, Pär Holmberg och Thomas Tangerås, IFN, Staffan Ingmarson, Umeå universitet, Jörgen Hettne, Lunds universitet och moderatorn Ceclia Garme.

Antologin ”Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris” presenterades på ett seminarium den 6 februari. Medverkande var bland andra EU-minister Birgitta Olsson och Mikael Damberg (S). IFN-forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås deltog i en panel. De har skrivit ett kapitel i boken. Ytterligare två IFN-forskare,  Olle Folke och Johanna Rickne, är också medförfattare. En av redaktörerna, Lars Oxelheim, är även han knuten till IFN.

Seminariet i Stockholm arrangerades av Universitetens nätverk för Europaforskning.

”En gemensam elmarknad stärker EU:s konkurrenskraft” är titeln på det kapitel som Pär Holmberg och Thomas Tangerås författat. Båda ingick i den forskarpanel som diskuterade om smart, innovativ och hållbar konkurrens är inom räckhåll för EU. En av deras slutsatser var att på elområdet borde EU ta efter Sverige och dela in länderna i olika eltaxeområden.
”Kvinnotricket och EU:s konkurrenskraft” är titeln på det kapitel som författats av Johanna Rickne och Olle Folke. De argumenterar att en ökad jämställdhet genom fler kvinnor i arbete och med framgångsrika karriärer är en lönsam strategi.

Se debatten i SVT Play

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se