Aktuellt 2014

Blogg om privatisering i välfärden

2014-01-07


IFN-forskarna Henrik Jordahl och Richard Öhrvall skriver i dag på SNS-bloggen om privatisering av välfärdstjänster i landets 290 kommuner. De noterar att Kalmar blir kommun nummer 145 som börjar tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV). "I slutet av 2013 beslutade kommunfullmäktige i Kalmar att börja tillämpa LOV inom hemtjänsten." Forskarna förklarar att privatiseringarna runt om i landet har genomförts under såväl höger- som vänsterstyre (Kalmar styrs i dag av en rödgrön majoritet).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se