Aktuellt 2014

Så kan ökad valfrihet ge valfrihet

2014-01-20

Inom ramen för IFN/SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle arrangerades ett seminarium med regeringens utredare Greger Bengtsson. Han har studerat effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster. Greger Bengtsson föreslår bland annat att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förvalta en vägledning som stödjer den personal som ska informera brukarna om valet av utförare.

Läs mer om seminariet på SNS webbplats

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se