Aktuellt 2014

Storleken spelar roll – vid kommunal privatisering

2014-01-31


Det finns ett tydligt samband mellan privatiseringar av välfärdstjänster och kommuners befolkningsstorlek, skriver Mikael Elinder och Henrik Jordahl, IFN, på SNS-blogg. De skriver att ingen av de 15 svenska kommuner som har färre än 5 000 invånare har överlåtit någon del av äldreomsorgen på privata utförare. "En trolig förklaring är att de administrativa kostnaderna vid en privatisering blir för höga för små kommuner. Frågan är därför om det är motiverat att tvinga alla kommuner att köpa tjänster från privata utförare" påpekar Elinder och Jordahl. 

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) föreslår att alla kommuner ska tvingas köpa tjänster av privata utförare. Elinder och Jordahl påpekar att förutsättningarna för konkurrensutsättning och privatisering ser helt annorlunda ut i små och stora kommuner. Detta gäller både vid valfrihetssystem och vid entreprenader. De skriver: "Det finns därför anledning att mana till försiktighet vad gäller likriktande nationell privatiseringspolitik. Tidigare försök att på nationell nivå hindra lokala privatiseringar (genom Lex Pysslingen och stopplagar i sjukvården) hade förmodligen störst bromsande effekt i stora kommuner och landsting – där privatiseringar alltså gör större nytta enligt den beskrivna storlekslogiken"

Läs inlägget på SNS-bloggen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se