Aktuellt 2014

Ny rapport om privatisering inom äldreomsorg

2014-02-20


Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola, presenterade på torsdagen en ESO-rapport om marknaden för äldreomsorg. Deras bedömning  att  "både hemtjänst och särskilt boende [framstår] som relativt lämpliga att privatisera”. De menar att en återgång till offentligt monopol inte är en lösning, utan att dagens system fungerar förhållandevis väl men behöver ytterligare förbättras. De menar att brukarval bör vara grundbulten i ett kvalitetsdrivet system. Brukarnas aktiva val ska göra det lönsamt att göra rätt. På fredagen presenterades rapporten även på SNS inom ramen för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

I bilden ses Henrik Jordahl (till vänster) och Mats Bergman under presentationen på SNS. Foto: Allan Seppa, SNS

 

Läs rapporten på ESO:s webbplats

Läs författarnas inlägg på SNS-bloggen

Seminariet som arrangerades av ESO sänds i SVT Forum den 25 februari kl 11-13.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se