Aktuellt 2014

Världsbanken om svenskt företagsklimat

2014-03-10


Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. På måndagen presenterades den första delen av rapporten på ett seminarium. Augusto Lopez-Claros från Världsbanken förklarade bland annat att Sverige klarar sig bra men att det finns utrymme för förbättringar. Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten och förklarade sig nöjd med att regeringen nu ska tittar närmare på personaloptioner – för att underlätta för nystartade företag. Han ser skolan som den mest bekymmersamma sektorn för en fortsatt positiv utveckling.

I bilden ses från vänster Magnus Henrekson, Anders Borg, Annie Lööf och Augusto Lopez-Claros.

 

Augusto Lopez-Claros och Världsbanken föreslår mer avreglering för att det ska bli enklare att starta eget företag. Världbanken menar samtidigt att skattebörden bör förskjutas från inkomst och företagsskatt till konsumtions-, fastighets- och miljöskatter. De senare har mindre negativ inverkan på arbetsmarknaden och ekonomin i stort. Augusto Lopez-Claros förklarade på seminariet att han var förvånad över att bara drygt hälften av svenska studenter som börjar läsa på universitet och högskolor avlägger examen. Orsaken, menade han, kan bland annat vara att den som avlagt akademisk examen endast tjänar 25 procent mer än den som endast har gymnasieexamen.

Läs rapporten från Världsbanken

Magnus Henrekson kommenterade rapporten och försvarade regeringen sänkning av restaurangmomsen och införande av RUT och ROT. Han förklarade att samma beskattning borde gälla för den som vill investera i sin grannes företag som när han eller hon investerar i exempelvis aktiefonder. Magnus Henrekson pläderade för personaloptioner för att hjälpa nystartade företag att attrahera kvalificerad personal. Han sa sig vara nöjd med att regeringen nyligen beslutat att utreda denna fråga. 

- Sverige har den snabbast invandringstakten i Europa, sa Magnus Henrekson och förklarade att sysselsättningsgraden för svenskfödda är 82 procent och strax under 50 procent för inflyttade. "VI måste göra något åt detta. Det är särskilt viktigt eftersom det ser ut som att vi kommer att ha en generös invandingspolitik även i fortsättningen. Kanske behövs mer avreglering, för vi måste ha ett system som stämmer överens med invandringspolitiken."

Skolan är det område som Magnus Henrekson sa sig vara mest oroad över. Han menade bland annat att i skolan måste man lära sig att arbeta hårt, vara uthållig, hålla tider, osv. "Om man inte ger lärarna deras auktoritet tillbaka att kunna kräva detta av eleverna kommer läraryrket fortsätta vara ett jobb som få vill ha."

Magnus Henrekson kritiserade att "vi har infört ett system med vinstdrivande skolor som kan sätta betyg utan utomstående bedömare. Och de här skolorna kan sätta betyg som avgör framtiden för unga människor". Han ansåg att föräldra aldrig ska behöva välja mellan att sända sina barn till en bra men krävande skola där chansen är liten att de får högsta betyg i alla ämnen eller en sämre skola som ger högre betyg. 

Se seminariet på webben

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se