Aktuellt 2014

Valblogg i Svenska Dagbladet

2014-03-22

Richard Öhrvall, SCB och IFN, kommer under valåret att skriva en valblogg i Svenska Dagbladet. Bloggens titel är Trehundratolv. Varför? ”Därför att vi i år har 312 olika politiska val. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament” förklarar Richard Öhrvall som just nu skriver på sin avhandling i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Ämnet är politiskt deltagande.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se