Aktuellt 2014

Ny forskning om välfärdstjänster

2014-03-25


Inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS presenterades på tisdagen forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning författad av Eva Hagbjer. I rapporten kartläggs de regler som ska säkra välfärdstjänsternas kvalitet. Eva Lindström kommenterade och menade att "det är en jättebra rapport". Lindström är ordförande för ägarprövningutredningen med uppdraget att föreslå vilka krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn. "Rapporten kommer att användas av utredningen" förklarade Lindström.

I bilden ses Eva Hagbjer till vänster och Eva Lindström.

 

Läs mer på SNS webbplats

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se