Aktuellt 2014

Många läsare av studie om tillit

2014-03-28

Den mest nedladdade artikeln i den vetenskapliga tidskriften Economics Letters är skriven av Martin Ljunge, IFN. Fler än 1 500 personer har hittills laddat ned artikeln som publicerades i årets första nummer. Ljunge skriver om hur demokrati främjar tillit. Han har undersökt tillit hos andra generationens invandrare och relaterar den till demokratin i faderns födelseland. Han konstaterar att demokratiska institutioner har en positiv effekt på kulturella normer, som är viktiga för att främja både välstånd och hälsa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se