Aktuellt 2014

Nytt om minimilöner och LAS

2014-05-02


Docent Per Skedinger, IFN, intervjuas om minimilöners inverkan på sysselsättningen. Han konstarerar att höga minimilöner gör att färre unga får jobb men att flyktingar är en grupp som i än större utsträckning påverkas negativt av höga minimilöner. Per Skedinger är arbetsmarknadsforskare och har nyligen publicerat en uppsats med titeln ”Högre minimilöner ökar arbetslösheten bland flyktingar”. Carl-Magnus Bjuggren, IFN, har i sin avhandling studerat hur uppluckringen av LAS för mindre företag påverkat produktiviteten positivt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se