Aktuellt 2014

Stödet till företagande behöver reformeras

2014-05-07


Roger Svensson, IFN, är författare till studien "Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande" som presenterades av tankesmedjan Fores på onsdagen. Roger Svensson visar att många satsningar på FoU och innovationer inte fungerat bra och att åtskilliga åtgärder är dåligt utvärderade. Han menar att reglerna för statliga venturekapitalfonder bör ändras och att statliga fonder som Fouriertransform och Inlandsinnovation bör avvecklas.

I bilden ses från vänster Bengt Lewin, Riksrevisionen, Roger Svensson, IFN, och Andreas Bergström, Fores.

 

– Statligt finansierat FoU-stöd till näringslivet är cirka 4,3 Mdr kronor per år. Det mesta går till storföretag. Svenska småföretag får lite FoU-stöd i en internationell jämförelse, sa Roger Svensson och påpekade att det direkta FoU-stödet knappast alls har utvärderats.

– Via skattsedeln finansierar vi innovationsstöd i form av venturekapital, lån och bidrag. Men ofta har pengarna gått till etablerade företag för att rädda gamla jobb snarare än att försöka skapa nya jobb i växande företag, förklarade Roger Svensson i sin presentation på lunchseminariet.

Utgångspunkten för studien är Lindbeckkommissionen som presenterades för drygt 20 år sedan. "Vi funderade på vad som i dag behöver reformeras" förklarade Andreas Bergström, Fores, på seminariet. En analys av FoU- och innovationsstödet samt effekterna av en rad politiska åtgärder för ökat företagande är alltså ett sådant område som Fores identifierat.

– En mycket hög andel av dagens innovationsstöd går antingen till sena faser där det konkurrerar med privata finansiärer eller är i själva verket förtäckt regional- eller industristöd. Statliga venturekapitalfonder som inte fyller sitt syfte att stödja innovativ verksamhet i tidiga faser bör därför avvecklas, exempelvis Fouriertransform och Inlandsinnovation. Resurserna bör istället uteslutande gå till små och riskfyllda projekt i tidiga faser, sa Roger Svensson.

I presentationen pekade han på vad som kan göras för att statliga venturekapitalfonder effektiva:

– Internationell forskning har sedan decennier känt till att samfinansiering fyller en mycket viktig funktion, genom att marknaden signalerar till den statliga fonden vilka projekt som är värda att satsa på.

 

IMG_2046 för hemsidan 72 dpi

I den paneldiskussion som följde Roger Svenssons presentation ingick (från vänster) Marita Ljung, statsekreterare i Näringsdepartementet, Göran Norén, Svenskt Näringsliv, Bengt Lewin, Riksrevisionen samt Roger Svensson.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se