Aktuellt 2014

Ny vetenskaplig tidskrift om skatter

2014-05-16

”The Rise and Fall of Swedish Wealth Taxation” är titeln på en artikel författad av Magnus Henrekson, IFN, och Gunnar Du Rietz, affilierad till IFN, som publiceras i det första numret av den nya vetenskapliga tidskriften Nordic Tax Journal. Artikeln baseras på forskning som gjorts inom ramen för det skattehistoriska projekt som nyligen avslutats på IFN. De har studerat framväxten av svensk förmögenhetsbeskattning från dess introduktion 1911 till dess avskaffades 2007.

Läs artikeln i Nordic Tax Journal

Nordic Tax Journal är en online och "open access" tidskrift om beskattning i första hand i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Tidskriften är tvärvetenskaplig och täcker rättsliga, ekonomiska och samhällsvetenskapliga aspekter på beskattning. Nordic Tax Journal ges ut av Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd, som är en oberoende och ideell organisation inrättad av regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se