Aktuellt 2014

Skatten hindrar fler från att bli entreprenörer

2014-05-26


"För entreprenörerna har man riktat skattesänkningarna delvis åt fel håll" sa Tino Sanandaji, IFN, när han tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, på måndagen presenterade en ESO utredning – Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen. "Med höga skatter och tyngre regelbörda skapas fler levebrödsföretag [men färre entreprenöriella företag med tillväxtpotential]" förklarade Magnus Henrekson under den debatt som följde på presentationen. I rapporten föreslår författarna bland annat att optionsprogram ska tillåtas så att entreprenörer och nyckelpersoner kan premieras för sitt stora risktagande.

I bilden ses från vänster: Douglas Roos, entreprenör, Henrik von Sydow, ordförande riksdagens skatteutskott (M), Gustav Martinsson, SIFR och SHoF, Håkan Ekengren, statsekreterare, Tino Sanandaji, IFN, och Magnus Henrekson, IFN.

 

Andra förslag som presenteras i ESO-rapporten är:

  • Utjämna skillnaderna i skatt på investeringar av aktiva respektive passiva ägare. I dag är skatten för passiva ägare lägre, vilket gör att kapital stannar i fonder och mogna börsbolag i stället för att placeras i nya och växande företag.
  • Utjämna skillnaderna i finansieringskostnader mellan eget och lånat kapital så att inte finansiering med eget kapital missgynnas.

 

IMG_2208 72 dpi för hemsidan

Magnus Henrekson (till höger) och Tino Sanandaji när den ESO-rapport de författat presenterades på ett seminarium i regeringskansliet.

 

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji slår i ESO-rapporten ett slag för att den forskningsteori som ligger till grund för svensk beskattning behöver förändras. "Enligt de teorier som motiverar dagens svenska skattesystem påverkas inte entreprenörskap och aktivt ägande av ägarskatter" förklarar de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I rapporten förklarar de att tidigare ekonomiska modeller bara räknat med arbete och kapital som produktionsfaktorer. Men senare tids forskning visar att entreprenörskap bör vara med som en egen, tredje produktionsfaktor.

Ägarskatter påverkar företagande och investeringar mer negativt än vad som tidigare förmodats, menar Henrekson och Sanandaji. Högre kapitalvinstskatter minskar entreprenörskap och investeringar. Höga utdelningsskatter leder till att kapital låses in i äldre företag i stället för att föras till nya och växande företag med högre förväntad avkastning.

Läs debattartikel i Svenska Dagbladet

Läs rapporten

PowerPointpresentation från seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se