Aktuellt 2014

Reformera statligt stöd till småföretag

2014-05-27


Staten bör satsa på små och riskfyllda projekt i tidiga faser, förklarade Roger Svensson, IFN, när han på tisdagen presenterade rapporten Statlig finansiering till småföretag? i Timbros regi. Han ansåg att de statliga VC-bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation bör läggas ner. De går in i för sena faser som marknaden kan klara av utan skattekronor till sin hjälp. Istället bör Almi:s innovationslån expanderas, tillsammans med Almi Invests venture capital. Det är nämligen endast de två som uteslutande går in med finansiering i små och riskfyllda projekt i tidiga faser, skriver Roger Svensson i rapporten.

I bilden ses från vänster Magnus Larsson (Expander Business Consulting AB), Maria Ludvigsson (ledarskribent på Svenska Dagbladet), Per Åsling (ekonomisk-politisk talesman för Centerpartiet) och Roger Svensson. Seminariet modererades av Anders Ydstedt.
 

Alldeles för mycket av de statliga VC bolagens investeringar går till sena faser, förklarar Roger Svensson i rapporten. Även de investerade beloppen i enskilda portföljbolag är för höga. Han menar att man agerar på en marknad som inte lider av något marknadsmisslyckande och som kan lösas med hjälp av privata finan
siärer. Risken är i stället att de statliga VC fonderna tränger ut privat finansiering." Bra sätt att garantera att pengarna kommer rätt grupp små företag till del är enligt Svensson att bland annat kräva samfinansiering samt att sätta ett tak för finansiering på 10 miljoner kronor.

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se