Aktuellt 2014

Internationellt utbyte om elmarknader

2014-06-13


En konferens som denna kommer jag till för att få reda på vad andra arbetar med och för att få feedback på mitt arbete, förklarar Frank A. Wolak, Stanford University om IFN:s årliga internationell vetenskapliga konferens som arrangeras i Vaxholm. En grupp internationella forskare bjuds in att tillsammans med forskare från IFN diskutera sin egen och andras forskning. Temat för konferensen den 12-13 juni var ”The Performance of Electricity Markets”. Forskare från åtta länder deltog.

– Det har presenterats många intressanta papper här. Thomas Tangerås studie [”Forward market integration”] ser lovande ut. Även Ewa Lazarczyks papper [”Private and public information on the Nordic intra-day electricity market”] är intressant. Jag tror att man kan få fram mycket användbart ur hennes data, säger Frank Wolak och tillägger att han sedan många år har ett samarbete med IFN och Thomas Tangerås som chef för forskningsprogrammet elmarknadens ekonomi.

Flera av elforskarna på IFN har besökt Stanford och Frank Wolaks energiforskningsprogram: Energy and Sustainable Development. ”Det är ett ständig pågående samarbete” säger han.

Även Nils-Henrik von der Fehr, University of Oslo, vittnar om ett fortlöpande utbyte med IFN:

– Vi har hittills inte haft något formellt samarbete men jag har besökt IFN och vi utväxlar artiklar och läser varandras arbeten.

Vaxholm 2014

Nils-Henrik von der Fehr säger att han kommit till Vaxholms konferensen därför att ämnet är just hans specialitet inom forskningen. Och, tillägger han, det är dessutom ”ett flinkt arrangemang”. Han pekar på intresseväckande studier av Frank Wolak – “Using information to improve the effectiveness of nonlinear pricing: Evidence from a field experiment” – och Matti Liski från Aalto Univeristy – “Not so myopic consumers: Evidence on capitalization of energy technologies in a housing market”. Men, förklarar von der Fehr, eftersom alla är specialister på området så är det, under en konferens som den i Vaxholm, inga stora nyheter som kommer fram men väl viktiga “småsaker”.

 

I bilden ovan till höger ses Frank Wolak (vänster) i samtal med Nils-Henrik von der Fehr under konferensen i Vaxholm.

Läs mer om Vaxholms konferensen

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se