Aktuellt 2014

Ny bok om konkurrens i det brittiska utbildningsystemet

2014-06-25


Gabriel H. Sahlgren, forskningschef vid Centre for Market Reform of Education och affilierad till IFN, är redaktör och medförfattare till bokern Tests worth teaching to: incentivising quality in qualifications and accountability. Mångfald i tester och examinering (som utförts av konkurrerande examensnämnder) är en unik funktion i Storbritannien. Författarna hävdar att denna mångfald är bra och bör bevaras.

När det gäller examinering, utvärdering och ansvarsutkrävande, resonerar författarna att grundproblemet inte är valfrihet och konkurrens utan att det handlar om detaljerade, men ändå dåligt underbygda, statliga ingrepp på marknaden.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se