Aktuellt 2014

Fullsatt seminarium i Almedalen

2014-06-29


I en rapport skriven av Jannis Angelis och Henrik Jordahl, IFN – och som presenterades av SNS på ett fullsatt seminarium under Almedalsveckans första dag – uppmärksammas ledning och styrning inom äldrevården. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. "Stora [privata] företag sticker ut" förklarade Henrik Jordahl i Almedalen. Det är dessa som är bäst på att styra och leda verksamheten. Men, sa han, spridningen är stor mellan boenden inom alla driftformer: kommunala, ideella och vinstdrivande företag.

I bilden ses från vänster Madeleine Klingryd, Attendo, Helena Piensoho, Vingslaget en del av Bräcke Diakoni, Henrik Jordahl och Jannis Angelis.

 

För studien har verksamhetschefer på cirka 500 av landets totalt 2 300 äldreboenden intervjuats. Undersökningsresultaten tyder på att ledning och styrning i allmänhet
fungerar väl på de äldreboenden som ingick i studien. Rapportförfattarna skriver: "På en femgradig skala ligger genomsnittet på 3,5. Detta är högre än snittet för svenska företag i liknande studier och ligger ungefär i nivå med genomsnittet för en av de grupper av företag som har allra högst managementkvalitet i tidigare mätningar av denna typ (utländska multinationella företag i USA)." De påpekar dock att "skillnaderna mellan enskilda äldreboenden är dock stora. Det tyder på att det finns stora möjligheter att förbättra styrningen och ledningen på många boenden."

Det område där det finns störst variationer är målstyrning. Men det område där det verkar finnas störst förbättringspotential är incitament och personalutveckling, som får lägst genomsnittspoäng. Allra lägst hamnar metoder för att behålla talanger. De fanns till och med intervjuade cheferna som uppgav, sa Henrik Jordahl på seminariet,  att de uppmuntrar högpresterande medarbetare att söka sig till ett annat jobb. Andra chefer förklarade att när en anställd funderar på att söka sig bort så "måste man släppa taget".

Lås rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se