Aktuellt 2014

Bok om hur läraryrket nedmonterats

2014-08-19


I en ny bok förklarar Johan Wennström, IFN, att såväl vänstern som högern i decennier har underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Detta har bidragit till kunskapsskolans förfall. Boken kommenterades på ett seminarium av Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Jonas Vlachos, skolforskare IFN och Stockholms universitet. "Lärarna är helt avgörande för skolans resultat" sa Ekström och förklarade att hälften av dagens lärare ångrar sitt yrkesval. Hon menade att lärarna måste ges förutsättningar och ansvar.

I bilden ses från vänster Cecilia Garme, (moderator), Johan Wennström, Anna Ekström och Jonas Vlachos. Foto: Karl Gabor.

 

"När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav," skriver Johan Wennström. Han visar hur både vänsterns och högerns tankeriktningar, från 1960-talet och framåt, format dagens skola – och ansvarar för resultaten.

Bild 4 hemsidan

Titta på Johan Wennströms presentation av boken Lärare utan frihet: När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Foto: Karl Gabor.

 

På seminariet den 19 augusti kommenterade Jonas Vlachos Wennströms bok och förklarade att både vänstern och högern haft problem med skolans roll i samhällsbygget: "Min käpphäst är att det som mest hämmat lärarnas autonomi är den fastslagna, skarpa gränsen för betyget godkänt/icke godkänt."

 

Bild 3 hemsidan

Seminariepubliken var vältalig och namnkunnig. I bilden gör Barbara Bergström, Internationella Engelska skolan, ett inlägg i debatten. Foto: Karl Gabor.

 

Forskningen, sa Vlachos, visar att nyrekryteringen av lärare fungerade bra fram till mitten av 1990-talet. Men vi vet egentligen inte vilka orsakerna till förändringen är. Anna Ekström påpekade att man måste titta på kraven för lärarnas behörighet. "I dag är det en förfärande låg procent av lärare i främst naturvetenskap men även moderna språk som är behöriga lärare". Vad gäller lärarnas autonomi så menade hon att vi behöver hitta en balans mellan kontroll och autonomi. "Det är viktigt eftersom forskarna visar positiva samband mellan lärarnas sätt att undervisa och elevernas kunskaper."

Se inslaget i SVT

Johan Wennströms presentation

Läs debattartikel av Johan Wennström i Dagens Nyheter

Läs boken digitalt

Köp den tryckta boken genom att skriva till info@samhallsforlaget.se; Pris: enstaka ex 175 kr, flera exemplar lägre pris.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se