Aktuellt 2014

Sverige är fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat

2014-08-28


Plötsligt gick det överstyr på 70-talet, förklarade Andreas Bergh och Assar Lindbeck när de på ett seminarium utvecklades sina tankar om den svenska välfärdstaten. De var överens om att den svenska välfärdstaten i vissa delar behöver reformeras. "Men det är svårt för politiker att reformera när det inte är kristider" sa Lindbeck. Seminariet arrangerades med anledning av att Andreas Bergh skrivit boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State. Irene Wennemo, Dagens Arena deltog också i diskussionen.

I bilden ses från vänster Assar Lindbeck, Andreas Bergh och Irene Wennemo på det seminarium som arrangerades den 28 augusti. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

I Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State (Edward Elgar Publishing, 2014), förklarar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att ”Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten”.

Bild 2 hemsidan

Andreas Bergh presenterade sin bok Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State på ett seminarium i Stockholm. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

 

Andreas Bergh förklarade i sin presentation att den svenska ekonomin är robust, jämfört med länder i övriga Europa. Han frågade sig dock om svenskarna själva vet varför det går så bra för landet. Och så besvarade han frågan som var rubriken för seminariet – Är Sverige fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat?

– Ja gåsen [läs kapitalismen] värper fortfarande guldägg, sa Bergh och fortsatte:

– Sverige är mer öppet, frihandelsvänligt och mer avreglerat än till exempel USA. det är bara det att vi har höga skatter.

Han konstaterade att den svenska reformtakten avtagit från mitten av 1990-talet och särskilt unde de senaste fyra åren.

– Fortfarande finns det behov av reformer. Problemen med utanförskap och strukturen på arbetsmarknaden har bara blivit större sedan 2006. Just nu har vi respit eftersom många arbetar i förhållande till den äldre befolkningen. Men runt 2020-30 kommer 40-talisterna att fresta på de kommunala finanserna. Vid den tidpunkten kommer dessutom färre att vara i arbetsför ålder.

Bild 4 hemsidan

Publiken var vältalig och engagerad på seminariet där boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State presenterades. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

 

Andreas Bergh gick i polemik med den franske ekonomen Thomas Piketty – som vurmar för höga kapitalskatter.

– I det svenska framgångsreceptet har vi använt kapitalismen och kapitalisterna som välståndsgenererande kraft för att skapa jobb och skatteintäkter. Vi har visserligen laborerat med höga kapitalskatter och inkomstskatter men det var just under den tiden det inte gick så bra för Sverige.

Bergh konstaterade att dagens debatt om vinster i välfärden reser frågan om svenskarna verkligen förstått vad som skapar välstånd.

– Det ter sig för mig underligt att vi fokuserar på vinsten snarare än styrsystem, kvalitetsuppföljning och att ge incitament på rätt sätt. Kapitalism skapar välstånd därför att alla aktörer har incitament att fråga sig vad folk vill köpa, vad vi ska göra och hur vi ska göra det, snarare än att vända sig till staten i hopp om subventioner. Och då är vinstmotivet en av många drivkrafter som man ska bevara annars finns det risk att guldäggen upphör att komma!

Bild 5 hemsidan

Irene Wennemo talade om kommunernas roll i värlfärdsstaten. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

 

Både Irene Wennemo och Assar Lindbeck lyfte fram kommunernas roll i diskussionen om framtiden för välfärdsstaten. Wennemo menade att kommunerna redan tidigt byggde upp rudimentära välfärdssystem. I dag, sa hon, har debatten om formerna för hur kommunerna ska bygga upp skolan, ordna äldreomsorg etc, tappat proportionerna.

– Hur kommuner ska agera måste vara en fråga för just kommuner. Det blir ett väldigt problem när man får in statlig reglering.

Bild 6 hemsidan

Assar Lindbeck förklarade att politiker har svårt att reformera utan att samhället är i kris. Foto: Cecilia Larsson Lantz.

Assar Lindbeck rekapitulerade hur ekonomin och välfärden utvecklats i Sverige under de senaste cirka 100 åren. Han påpekade att idén med det kommunala självstyret var att kommunerna själva skulle bestämma.

– I dag säger man att visst har kommunerna självstyre men om kommunerna vill olika så ska staten gripa in och höja nivån för alla så att ingen släpar efter. Det är en märklig form av kommunalt självstyre vi har. Man får inte göra annorlunda och det måste ju vara kostnadsdrivande.

 

Se seminariet

Läs en OpEd av Andreas Bergh i brittiska finanstidningen CityAM

Blogginlägg av Andreas Bergh på ElgarBlog

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se