Aktuellt 2014

Nydisputerad elforskare

2014-09-05


Ewa Lazarczyk disputerade den 4 september på avhandlingen Essays on Electricity Markets: Information and Trading. Med en masterexamen från Warsaw School of Economics kom hon till Handelshögskolan i Stockholm 2008. Ewa Lazarczyk är knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.

I avhandlingen presenteras fyra essäer, alla om elmarknaden. Essäerna är: "Comparison of congestion management techniques: Nodal, zonal and discriminatory pricing", "Market-Specific News and its Impact on Forward Premia on Electricity Markets", "Strategic withholding through production failures" och "Private and public information on the Nordic intraday electricity market".

Läs mer om avhandlingen

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se