Aktuellt 2014

Nyanställda forskare

2014-09-25


Niklas Elert och Özge Öner är nyanställda forskare på IFN. Niklas Elert disputerade i september 2014 vid Örebro Universitet med avhandlingen Economic Dynamism – Essays on Firm Entry and Firm Growth. I avhandlingen behandlas två centrala aspekter av den ekonomiska dynamiken: nyföretagande och företagstillväxt, 1997– 2010. Özge Öner disputerade i maj 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Retail Location. Hennes forskningsområden är urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi samt service- och turistnäringen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se