Aktuellt 2014

Begränsa koldioxidutsläpp!

2014-10-17


Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan – har intervjuat framstående forskare inom olika områden om deras syn på styrmedel för minskad klimatpåverkan. Henrik Horn, professor i internationell ekonomi och verksam vid IFN, är en av dessa. Han säger att ”det i särklass viktigaste styrmedlet är att sätta pris på utsläpp av koldioxid. Det kan göras genom ett system med utsläppsrättigheter eller koldioxidbeskattning. Det viktiga är att det är tillräckligt begränsande vad gäller utsläpp”.

På frågan om vad som är viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen svarar Henrik Horn: ”Näringslivet kan dels bidra till spridning av kunskap om kostnadseffektiva åtgärder för minskning av utsläpp. Näringslivet kan också mer pro-aktivt komma med politiska förslag för hur utsläppsreduktion ska åstadkommas, snarare än att (ofta negativt) reagera på förslag från andra håll."

Läs mer

I Hagainitiativet ingår: Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald´s, HKScan Sweden, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail Sverige, Sveaskog samt Vasakronan.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se