Aktuellt 2014

IFN-forskare om Piketty, ägarskatter och ojämlikhet

2014-11-05

I senaste numret av Ekonomisk Debatt (nr 7/2014) publiceras flera artiklar författade av IFN-ekonomer: Magnus Henrekson och Tino Sanandaji skriver om hur ägarskatter påverkar företags aktiviteter. Niclas Berggren och Therese Nilsson skriver en ledare om ojämlikhet. Assar Lindbeck kommenterar den franske ekonomen Thomas Pikettys forskning.

Assar Lindbeck skriver att det är möjligt att Piketty kan ha ”aktiverat antikapitalistiska stämningar i länder som präglas av marknadsekonomi och privat företagsamhet”. Han menar att ett bidrag i Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century är att han presenterar långa tidsserier över viktiga aspekter på inkomstfördelningen i ett stort antal utvecklade länder. Han förklarar vidare att: "ett slående intryck av den statistik som Piketty presenterar är den stora skillnaden i inkomstfördelningens utveckling under de senaste decennierna mellan anglosaxiska länder och länder på den europeiska kontinenten och i Norden.

Lindbeck drar slutsatsen "av allt detta är att Pikettys teori om kapitalbildning och kapitalavkastning knappast är till någon hjälp för att förklara den ökade koncentrationen av inkomster till den högsta percentilen".

Lindbeck avslutar: ”... det är viktigt att notera att anhängare av en jämnare fördelning av inkomster och förmögenhet i vissa länder egentligen inte har något behov av att stödja sig på Pikettys teorier, prognoser eller förslag.”

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se