Aktuellt 2014

Varning för svågerkapitalism!

2014-11-06


Luigi Zingales, professor vid University of Chicago, är kritisk till svågerkapitalism, dvs. att politikerna gynnar särintressen. Istället för en väl fungerande marknad kännetecknas denna kapitalism av subventioner, skattelättnader enbart för vissa och svag konkurrens. När han på torsdagen talade på ett seminarium arrangerat av IFN förklarade han att statens makt behöver begränsas och demokratin vitaliseras. Christian Bjørnskov, professor vid Århus universitet och Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, kommenterade och diskuterade Zingales presentation.

I bilden ses från höger: Cecilia Garme (moderator), Luigi Zingales, Christian Bjørnskov och Magnus Henrekson. Foto:Karl Gabor.

 

Svågerkapitalism (crony capitalism) gynnar ofta stora företag men i regel inte den enskilde, menar Luigi Zingales. Vad vi, enligt honom, behöver är snarare en fri marknad än en anpassning till enskilda affärsintressen. Det handlar snarare om att vara pro-market än pro-business, sa han på seminariet i Stockholm. Han menade att när intressegrupper av olika slag försöker påverka beslutsfattare för att säkra särintressen, korrumperar detta demokratin.

Hemsidan 5

Seminariet med Luigi Zingales som huvudtalare var fullsatt. Foto: Karl Gabor.

 

Luigi Zingales illustrerade med en annekdot nackdelarna med stöd och subventioner till företag:

– Jag besökte Grand Canyon och där finns med skyltar med texten: Mata inte de vilda djuren. Förklaringen jag fick var att om turisterna matar djuren så glömmer de snart bort hur de själva kan hitta mat och klarar sig inte på egen hand. Det är på precis samma sätt med företag! Får de ett ständigt tillskott av stöd och subventioner av olika slag så kan de snart inte klara sig utan dessa.

Hemsidan 2

Luigi Zingales, foto:Karl Gabor.

 

Christian Bjørnskov, professor vid Århus universitet, höll med Luigi Zingales om diagnosen men var mer tveksam till receptet: bland annat att avskaffa alla subventioner till förmån för så kallade Pigouvianska skatter. Exempelvis tobaksskatt är en sådan skatt, som syftar till att överföra samhällets kostnader för rökning på konsumenten.

– Företag och politikerna tycker att det system vi har är bra, därför är det svårt att ändra. Systemet ger politikerna den makt de vill ha, menade Bjørnskov.

Hemsidan 3

Christian Bjørnskov, foto:Karl Gabor.

 

Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, var nästa kommentator på seminariet. Han förde in diskussionen på svenska förhållanden. Han förklarade för Luigi Zingales hur den svenska privatiserade delen av utbildningssektorn fungerar:

– Sedan 1990-talet kan skolor sätta i princip vilka betyg de vill och därmed har vi fått betygsinflation. Man frågar sig varför de privata investerare som byggt upp skolföretag inte insett att det skulle ha varit i deras eget långsiktiga intresse att lobba för extern examination och inflationssäkra och likvärdiga betyg.  På så sätt hade man kunnat borga för god kvalitet och förbättrade skolresultat. Nu har istället resultaten sjunkit från år till år.

Hemsidan 4

Magnus Henrekson i förgrunden, foto: Karl Gabor.

 

Resultatet av denna skolkoncernernas försummelse är enligt Magnus Henrekson att Sverige nu fått en regering som vill begränsa möjligheterna att ta ut vinst i skolan och andra företag inom välfärdssektorn. Och detta är, enligt honom, en olycklig utveckling.

Vad gäller betygsättning så ansåg Luigi Zingales att det borde vara ganska enkelt att stävja betygsinflationen: Låt en oberoende organisation gör och rätta standardiserade tester.

Lyssna till ett inslag i Ekonomiekot

Läs en intervju med Zingales i Dagens Nyheter

Se en intervju med Zingales i EFN tv

Läs blogg i Svenska Dagbladet

Läs om Zingales på ledarsidan i Kvällsposten

Se seminariet på Youtube

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se