Aktuellt 2014

Välbesökt 75-årsjubileum

2014-11-18


IFN grundades 1939 – då som Industriens utredningsinstitut (IUI). På måndagens firades denna vitala 75 åring på ett seminarium där tre nya böcker om institutet presenterades. En film om IFN visades för första gången och ett scensamtal hölls, om hur den nationalekonomiska forskningen förändrats under de gångna 75 åren. I samtalet deltog nuvarande och tidigare forskare på institutet: Karolina Ekholm, statssekreterare, Magnus Henrekson, vd IFN, Assar Lindbeck, professor IFN och SU, samt Birgitta Swedenborg, tidigare vice vd SNS.

I bilden ses från vänster professorerna Mats Lundahl och Benny Carlson som skrivit boken Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950. Foto: Bosse Johansson.

Kortfilm om IFN
Referat från scensamtalet

Den sällsamma historien om hur ett forskningsinstitut föddes
 

HemsidanA

I scensamtalet om hur nationalekonomisk forskning utvecklats under de gångna 75 åren deltog: (ses från vänster) Birgitta Swedenborg, Assar Lindbeck, Magnus Henrekson, Karolina Ekholm och Thomas Gür (moderator). Foto: Bosse Johansson. 
 

25219 Nyhet (1)

Från vänster ses Birgitta Swedenborg, Assar Lindbeck, Magnus Henrekson och Karolina Ekholm. Foto: Bosse Johansson.

 

39909 Hemsidan (2)

Många var de som kommit för att delta i IFN:s jubileumsseminarium som inleddes med tre bokpresentationer och avslutades med mingel. En kortfilm om IFN hade premiär. Foto: Bosse Johansson.

 

25201 Hemsidan (4)

Intresset var stort för scensamtalet om den nationalekonomiska forskningens utveckling under de gångna 75 åren. Bland de som lyssnade var (från vänster) Per Thulin, Entreprenörskapsforum, Marcus Wallenberg, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och SEB, samt Stefan Sandström, SNS. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanB

Gunnar Eliasson, som var chef för IUI/IFN 1976–1994, talade om sin tid på institutet. I jubileumsantologin har han skrivit ett kapitel om nationalekonomen Bengt-Christer Ysander. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanC

Bertil Holmlund var verksam som forskare på IUI 1976-1985. På seminariet berättade han om detta. Vilket han också skrtivit om i jumbileumsantologin. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanD

Anders Björklund är i dag verksam som professor på Stockholms universitet och var en av de författare till jubileumsantologin som talade på seminariet den 17 november. Han var forskare på IUI 1981-1989. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanE

Magnus Henrekson, vd IFN, presenterade den bibliografi som deltagarna på seminariet fick med sig hem. I denna finns för första gången alla identifierade rapporter, artiklar, etc under åren 1939–2013. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanF

Det var urpremiär för en kortfilm om IFN. Foto: Bosse Johansson. 

HemsidanG

Michael Treschow, styrelseordförande IFN, avslutade konferensen med att bland annat tacka alla i dag och tidigare på IFN verksamma forskare för deras insatser. "Det är ni som skapat denna vitala 75 åring!". Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanJ

I minglet sågs Ulf Kristersson, vice ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott (till vänster) i samtal med Tomas Nicolin, ledamot i IFN:s styrelse. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanH

Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Stiftelsen Fritt Näringsliv var med och firade IFN 75 år. I bilden från minglet ses även Bertil Ekerlid, Ekerlids förlag. Foto: Bosse Johansson.

 

HemsidanK

Forskare på IFN under det mingel som avslutade jubileumsseminariet: Matilda Orth, Florin Maican, Oscar Erixson, Carl-Magnus Bjuggren, Martin Olsson och Fredrik Heyman. Foto: Bosse Johansson.

 

25291 Hemsidan (5)

Michael Treschow, styrelseordförande IFN, pekade i sitt avslutningsanförande på mångfalden på IFN. Mångfald i flera avseenden, bland annat vad gäller forskarna från olika generationer. I bilden ses Assar Lindbeck och Özge Öner. Både är disputerade IFN-forskare och drygt ett halv sekel skiljer dem åt. Foto: Bosse Johansson.

 

Kortfilm om IFN - Visad på IFN:s 75 års jubileum

Se seminariet:

Del 1. Magnus Henreksson hälsar välkommen. Tre nya böcker presenteras.
Del 2. Scensamtal om IFN och den nationalekonomiska forskningens utveckling under 75 år.
Del 3. Michael Treschow, styrelseordförande, avslutar seminariet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se