Aktuellt 2014

Unikt skatteprojekt avslutat

2014-11-26


Mikael Stenkula, IFN, presenterade på ett forskarseminarium på onsdagen den sista delen i den första systematiska kartläggningen av det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag. Han visade hur det svenska skattesystemet och dess struktur har varit föremål för omvandling och kraftiga förändringar under de senaste 150 åren. Skattestrukturen och dess påverkan på näringslivet var exempelvis helt annorlunda för 100 år sedan. "1862 betalades en procent i statlig inkomstskatt. Andelen utökades därefter stegvis och temporära skatter som infördes [exempelvis under de två världskrigen] blev i sinom tid permanenta" förklarade Mikael Stenkula.

 

Mikael Stenkula presenterade det historiska skatteprojektet på IFN. I projektet har även Gunnar Du Rietz, Dan Johansson, Magnus Henrekson och Daniel Waldenström deltagit.

 

Skatteprojektet för tiden 1862 och framåt har resulterat i åtta working papers, fyra artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter (och en som ligger för bedömning) samt en bok som ges ut nästa år i USA. I projektet kartläggs skattesystemets utformning och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Dessutom analyseras skattesystemets funktion och hur denna påverkat ekonomin i allmänhet och näringslivets struktur, utveckling och organisering i synnerhet.

– I dag har vi en helt annorlunda komposition av skatter jämfört med 1862, sa Stenkula.

1862 svarade tullar för en stor del av konsumtionsbeskattningen. I dag handlar det mest om beskattning av energi- och för miljön.

– Sockerskatt som det nu talas om hade vi tidigare, men då utformad som en produktionsskatt. Denna skatt fanns från 1880-talet fram till slutet av 1920-talet – och sedan för en kort tid under andra världskriget. Då var det frågan om att beskatta den lönsamma sockerindustrin.

I det historiska skatteprojektet har beskattning inom följande områden studerats:

Se Mikael Stenkulas presentation

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se