Aktuellt 2014

Ny finansiering av forskning

2014-12-17


IFN finansieras av en rad stiftelser och organisationer – både offentliga och privata. Några av dessa är Vetenskapsrådet, Vinnova samt Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse. Nu senast har Niclas Berggren tilldelats medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, Lars Persson från Konkurrensverket och Özge Öner från Jan Wallanders stiftelse samt Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi, med Niclas Berggren som programchef, har tilldelats 2,4 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse. Forskningen handlar om "tillit, tolerans och tillväxt – nya metoder för att hitta kausala samband".

Ytterligare forskning som nyligen tilldelats medel handlar om detaljhandelns och tjänstesektorns betydelse för städer och regioner. För denna forskning har Özge Öner, som en av fem postdoktorala stipendiater, tilldelats närmare 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders stiftelse. Stipendierna är "avsedda att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom de ekonomiska disciplinerna". Stipendierna ger stipendiaten full finansiering under tre år. Syftet är att forskaren ska kunna uppnå docentkompetens. Özge Öner har även tilldelats medel från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond för studier om besöksnäringen.

Lars Persson, IFN, har tilldelats medel från Konkurrensverket för att studera Swedish Part of the European Cartel Projekt: "What Do Legal Cartels Tell Us about Illegal Ones?" Studien är del av ett större europeiskt projekt. Från andra världskriget och fram till 1993 var karteller tillåtna i Österrike, Finland, Norge och Sverige, vilket medger studier av legala karteller i dessa länder.

Läs mer om vilka stiftelser och organisationer som finansierar IFN:s forskning

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se