Aktuellt

Aktuellt 2015

2015-01-13

Christian Bjørnskov ny affilierad forskare

Christian Bjørnskov, professor vid Aarhus universitet i Danmark är ny affilierad forskare till IFN. Han ingår i forskningsprogrammet Institutionernas ekonomi. Hans forskning rör i huvudsak social tillit, lycka, bistånd och institutioner. Inom ramen för Institutionernas ekonomi studerar forskarna på IFN hur exempelvis moraliska värderingar och människors attityder påverkar deras beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar moral, normer och attityder.


2015-01-25

New York Times uppmärksammar forskning vid IFN

I en krönika i New York Times skriver  Tyler Cowen om forskning av Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN. De har genomfört studier som handlar om tolerans. Stämmer det att vi blir toleranta när vi idkar handel, undrar Cowen och skriver om Berggren och Nilssons forskning: "Ett av deras mest slående resultat är att samhällen som kännetecknas av större ekonomisk frihet och välstånd uppvisar större tolerans mot homosexuella, ... Med andra ord, i ett samhälle som tillåter den enskilde att engagera sig i kapitalistiska aktiviteter med ett minimum av rättslig reglering, kan vi förvänta oss tolerans på en rad områden, inklusive sexuellt beteende."


2015-01-29

IFN-forskare vann Myrdalpriset 2014

Myrdalpriset 2014 (till minnet av professor Gunnar Myrdal) har tilldelats Olle Folke, affilierad till IFN och Columbia University, Torsten Persson, Stockholms universitet, och Johanna Rickne, IFN, för artikeln ”Personröster och politisk makt” som publicerades i Ekonomisk Debatt nr 1, 2014.


2015-01-30

Andreas Bergh intervjuad i Kunskapskanalen

Andreas Bergh, IFN, har intervjuats av tidigare Folkpartiledaren Bengt Westerberg i programmet En bok, en författare. Det är ett samtal om Berghs bok Sweden and the revival of the capitalist welfare state. UR skriver: "Andreas Bergh ... förklarar i Sweden and the revival of the Capitalist Welfare state hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning."


2015-02-17

Välbesökt seminarium om ägarprövning i välfärdssektorn

Det bör prövas och därefter ges tillstånd för att få starta verksamhet inom välfärdssektorn, förklarade särskilda utredaren Christina Eriksson Stephanson när hon presenterade Ägarprövningsutredningens slutsatser. Stephanson inledde ett seminarium anordnades av SNS inom ramen för IFN:s och SNS gemensamma forskningsprojekt Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. I den efterföljande diskussionen deltog även Patrik Attemark, vd Solhagagruppen, Johan Fredriksson, vd och koncernchef Praktikertjänst och Ulla Hamilton, tillförordnad vd Friskolornas riksförbund.


2015-02-27

Mest lästa artikeln handlar om skolan

Undervisning med fokus på eget arbete ligger inte i linje med hur skolbarn utvecklas. De delar av hjärnan som styr moral, kontroll och planering är inte utvecklade förrän i ungdomsåren. Barn är inte mogna att ta stort eget ansvar för sitt arbete. De behöver lära sig studieteknik av vuxna, skriver skolforskarna Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN, i ett inlägg i Dagens Samhälle. Deras artikel är den mest lästa och mest delade. Så många som 10.000 personer har så långt rekommenderat artikeln till någon annan.  


2015-03-10

Ny bok om behovet av universitetsreform

Sex professorer och författare pekar i boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta reformförslag. Författarna föreslår bland annat att betyg bör sätts av externa examinatorer och att betygsystemet ska vara det samma över hela landet. Vi behöver också få ett system där lärosätena kan rankas och bli jämförbara, sa Patrik Engellau, Den nya välfärden, när han inledde seminariet.


2015-03-20

Ett rekordår för IFN!

"IFN har alla möjligheter att förbli framgångsrikt, under förutsättning att verksamheten håller hög kvalitet. För detta krävs akademisk världsklass och att näringslivsrelevans förblir en viktig ledstjärna i valet av utgångspunkter och frågeställningar", skriver Magnus Henrekson, vd IFN, i institutets årsbok 2014. Michael Treschow, styrelsens ordförande, förklarar att "hemligheten bakom IFN:s framgångar är att institutet bidrar till samhällsdebatten med väl underbyggda analyser". I årsboken presenteras forskningen i sammandrag. Produktiviteten har ökat väsentligt. 2014 blev ett rekordår!


2015-03-25

Debatt i Ekonomisk Debatt

I Ekonomisk Debatt nr 2/2015 skriver Oscar Erixson, affilierad IFN, tillsammans med Henry Ohlsson, vice riksbankschef, om laglottens vara eller inte vara. Karin Edmark, IFN, har tillsammans med Markus Frölich och Verena Wondratschek författat en artikel om det fria skolvalet. "Resultatet tyder på att reformernas effekter på elevers skolresultat, samt på senare utfall såsom sysselsättning och högre utbildning, varit positiva men små, eller noll". Mikael Elinder, affilierad IFN, anmäler boken Mamma, pappa, pengar – en ekonomihandbok för föräldrar. Rubriken är "Äntligen en bra bok om privatekonomi!"


2015-03-30

IFN söker forskarassistenter

whiteboard550b.jpg

IFN söker två forskarassistenter. En av tjänsterna tillsätts så snart som möjligt och den andra tjänsten i början av september 2015. Även sommarjobb som forskarassistent är lediga.

Läs mer på engelska


2015-04-12

Lars Calmfors ny affilierad forskare

Professor Lars Calmfors har utsetts att leda ett oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd (AER), som bildats på initiativ av Svenskt Näringsliv. Rådet ska göra bedömningar av arbetsmarknadens funktionssätt och årligen komma med en rapport i ämnet. AER kommer att ha tre ledamöter varav en är Per Skedinger, IFN. Övriga är Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet och Tuomas Pekkarinen VATT och Helsingfors universitet.

Från 1 april är Lars Calmfors, som är professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, ny affilierad forskare på IFN. Calmfors har haft en lång rad offentliga och akademiska uppdrag, bl.a. som ordförande för Finanspolitiska rådet.


2015-04-13

Rundabordssamtal om energi

På måndagen arrangerade IFN i samarbete med tyska CESifo ett rundabordssamtal om energi. Utgångspunkten var EEAG Report 2015 och kapitlet "The European Energy Conundrum: Power Failure". Professor John Driffill, Birkbeck College at the University of London, en av författarna till rapporten, inledde samtalet. Bland de dryga 20-talet deltagarna fanns Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Martina Högberg, kansliråd miljö- och energidepartementet, samt Mats Persson, chef för handel och portföljoptimering Fortum.


2015-04-15

Forskning om entreprenörskap belönas med 100.000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2015 tilldelas Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Sydney Winter får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens; hur företags möjligheter att tillgodogöra sig innovationer skapar olika teknologiska möjligheter och vilka mekanismer som påverkar företagens kompetensuppbyggnad. Global Award delas ut av Entreprenörskapsforum i samarbete med IFN.


2015-04-15

Modern skolpolitik skapade inte det finska undret

På onsdagen publicerades boken Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. I boken visar Heller Sahlgren att det framförallt är socioekonomiska och historiska faktorer som gjort att den finska skolan nått så pass bra resultat i bland annat PISA-undersökningar. Den viktigaste lärdomen för andra länder gäller utbildningskulturen och undervisningsmetoderna.


2015-04-17

Ny podd: Tillväxt bra för miljön

Niklas Elert, forskare på IFN, har skrivit boken Människoapans utmaning (Timbro). Budskapet i boken är att ekonomisk tillväxt inte behöver vara dålig för miljön. Tvärtom är en rikare värld på många sätt en förutsättning för en grönare tillvaro. Lyssna till en intervju där Niklas Elert förklarar hur marknadsekonomin kan hjälpa oss att skapa ett hållbart samhälle.


2015-04-23

Optimal transparens -- dröm eller verklighet?

Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En av talarna var professor Sidney Grey som är medförfattare till boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency. I den avslutande paneldiskussionen var deltagarna eniga om att dagens omfång på information från företagen inte behöver växa men dock ta mer hänsyn till samhällsutvecklingen.


2015-04-29

IFN i nationella prov

En debattartikel från Dagens Nyheter författad av Magnus Henrekson, IFN, med flera, finns med i årets nationella prov i svenska för gymnasiets årskurs ett. Artikeln används dels för att testa elevernas läsförståelse, dels för en skrivuppgift. När eleverna själva ska skriva en debattartikel används Magnus Henreksons artikel som källa/referens.


2015-05-05

Ny bok om skatter genom tiderna

IFN:s skattehistoriska projekt publiceras i dagarna i bokform på det amerikanska förlaget Palgrave Macmillan. Redaktörer för boken är Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. För första gången har det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag kartlagts systematiskt och heltäckande.

Projektet har letts av Mikael Stenkula. Övriga forskare som deltagit är Gunnar Du Rietz, Dan Johansson, Magnus Henrekson och Daniel Waldenström. De skatter som studerats är skatt på arbete, kapital, förmögenhet, arv och gåvor, varor och tjänster samt fastigheter.


2015-05-07

Alla överens om bristerna i BNP

BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle menade att BNP-måttet är otillräckligt och vad som sannolikt behövs är en palett av indikatorer. På seminariet räknade hon upp en rad redan existerande alternativa mått, bland annat Social Progress Index som skapades 2014.


2015-05-13

Ny sponsor av Global Award

Global Award for Entrepreneurship Research ägs gemensamt av Institutet för Näringslivsforskning och den urspungliga grundaren Entreprenörskapsforum. Priset har allt sedan starten för 20 år sedan sponsrats av olika representanter för näringslivet. En nyhet från nästa år är att priset då kommer att sponsras av Stockholms Köpmansklubb, en organisation med medlemmar på ledande befattningar inom många olika affärsverksamheter inom det svenska näringslivet.


2015-05-21

Global Award i Schumpeters anda

2015 års Global Award for Entrepreneurship Research tilldelades på onsdagen professor emeritus Sidney G. Winter, Wharton School, University of Pennsylvania. Winter mottog 100 000 euro och en statyett av Carl Milles för bland annat sina studier om hur teknologisk förändring inom företag påverkar förnyelse. I sin föreläsning förklarade han hur framsteg sker i form av en lång rad ändringar och förbättringar av produkter och processer, som steg för steg bygger på tidigare erfarenheter.


2015-05-26

Forskning om könsroller

Flera IFN-forskare studerar könsroller  – ur olika perspektiv. Martin Ljunge skrev nyligen i en debattartikel i Svenska Dagbladet att "män och kvinnor har liknande attityder kring könsroller.” Ljunge visar i sin forskning att attitydskillnaderna är större baserade på utbildning, ålder och födelseland. Johanna Rickne och Olle Folke studerar i sin forskning kvinnors och utrikesföddas representation i kommunpolitiken. Den nyligen presenterade studien är skriven för 2014 års demokratiutredning. Forskningen visar att ”det finns en stark vertikal ojämlikhet både för kvinnor och utrikesfödda”.


2015-05-28

IFN del av europeiskt storprojekt

IFN ingår i det europeiska samarbetsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (FIRES) som ska föreslå hur Europa kan bli mer entreprenöriellt. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder – London School of Economics är en av dessa. FIRES finansieras med cirka 25 miljoner kronor av EU-kommissionen. Arbetet inom ramen för FIRES inleds med en kick-off i Berlin i början av september.


2015-05-29

Ny podd: BNP räcker inte till!

Lyssna till en podd från IFN där professor Diane Coyle förklarar varför vi behöver nya sätt att mäta ekonomin. Diane Coyle har skrivit boken GDP: A Brief but Affectionate History. I detta föredrag, som hölls i Stockholm den 7 maj 2015, redogör hon för utvecklingen av BNP och varför detta mått inte är tillräckligt för att återge vad som händer i dagens föränderliga ekonomi.


2015-06-02

Ny podd: Länge leve entreprenören!

2015 års Global Award for Entrepreneurship Research tilldelades professor emeritus Sidney G. Winter, Wharton School, University of Pennsylvania. Det skedde vid en ceremoni i Stockholm den 20 maj. Strax före prisutdelningen svarade Sidney Winter på frågor om sin forskning och vad som fick honom att börja forska på detta område. Lyssna till en poddsändning med entreprenören i centrum.


2015-06-04

Långtidsutredning 2015

Långtidsutredningen 2015 anordnade på torsdagen ett seminarium om den offentliga sektorns betydelse för den ekonomiska utvecklingen. På seminariet presenteras Långtidsutredningens rapport The Welfare State and Economic Performance av professor Torben M. Andersen, Aarhus universitet. Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna som också deltog i en efterföljande diskussion. Han var kritisk till huvudbudskapet i rapporten. Övriga deltagare var Karolina Ekholm, statssekreterare i Finansdepartementet, Ola Pettersson, chefsekonom, LO, och Ann Öberg, chefsekonom, Svenskt Näringsliv.


2015-06-10

Tydligt samband mellan ledningskvalitet och skolresultat

Nicholas Bloom, Stanford universitet, visar i en rapport som presenterades på onsdagen, inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS, att det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Henrik Jordahl, IFN, kommenterade studien och höll med om att skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. IFN har med den metod som använts för utvärderingen av skolor, och som utvecklats av Bloom, genomfört studier även inom äldreomsorg och primärvård.


2015-06-12

Internationell konferens om informella institutioner

11-12 juni arrangerade IFN en internationell tvådagars workshop i Vaxholm med forskare från Sverige, Österrike, Danmark, USA, Tjeckien, Italien, Frankrike och Storbritannien. Ämnet för seminariet var "Kultur, institutioner och utveckling". Forskarna diskuterade, ur olika perspektiv och med olika frågeställningar, hur informella institutioner och kultur är viktig för den ekonomiska utvecklingen.


2015-06-18

IFN-forskare affilierad till EPRG

Thomas Tangerås, docent och chef för IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, har utsetts till Associate Researcher vid Energy Policy Research Group (EPRG), University of Cambridge. EPRG räknas som ett av världens främsta forskningsinstitut inom energimarknader. Redan tidigare är en svensk tillika energiforskare från IFN affilierad till EPRG, nämligen Pär Holmberg.


2015-07-02

Ny podd: Samtal om integration på arbetsmarknaden

Alliansregeringen införde den så kallade etableringsreformen, enligt vilken nyanlända ska placeras i kommuner där det finns arbetstillfällen. Özge Öner och Johan Wennström, IFN, har studerat effekterna av denna reform. De konstaterar att nyanlända placeras i kommuner med minskande befolkning och med hög arbetslöshet – med andra ord där förutsättningarna för jobbtillväxt är svag. Något som Riksrevisionen tagit ad notam och refererar till i sin nyutkomna rapport Nyanländas etablering


2015-07-03

Nationalekonomer i Almedalen

En rad forskare från IFN deltog i Almedalsveckan. Henrik Jordahl var paneldeltagare på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv: ”Välfärden bortom Reepaluutredningen”. Andreas Bergh kommenterade på Moderaternas ekonomiska seminarium. Även Lars Calmfors, affilierad till IFN, fanns på plats i Almedalen. Han kommenterade på Folkpartiets ekonomiska seminarium.


2015-07-12

Studie om ekonomiska kriser

Ekonomiska kriser är ämnet för en studie av Christian Bjørnskov som är professor på Aarhus universitet och affilierad till IFN. I uppsatsen undersöks hur ekonomisk frihet påverkar fyra olika egenskaper hos kriser. En hög nivå på den ekonomiska friheten visar sig begränsa både den relativa BNP-minskningen och krisåterhämtningstiden, men har inte någon effekt på krisens varaktighet eller sannolikheten att över huvud taget drabbas av en kris.


2015-07-28

Prestigefyllt forskningsanslag till Matti Keloharju

Matti Keloharju, professor i finansiell ekonomi vid Aalto universitetets handelshögskola och affilierad till IFN, har av Finlands Akademi tilldelats en professur för åren 2016-20. Akademin utser ett antal professurer som tillåter innehavarna att under fem år forska på heltid. Matti Keloharju är den första någonsin från en handelshögskola som tilldelas detta prestigefyllda forskningsanslag. Han kommer i första hand att använda anslaget för samarbete med andra IFN-forskare. Under läsåret 2015-2016 gästar han Harvard Business School.


2015-08-07

Hur påverkas de anställda och företagen? Från uppköp till ägarskatter

Den 6–7 augusti arrangerade IFN en vetenskaplig konferens på temat “economics of corporate ownership”. Under två dagar i Vaxholm diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och USA hur de anställda påverkas av ägarformer, skatter, försäkringar, styrelseförändringar, företagsuppköp och innovation. Totalt presenterades tretton studier.

 


2015-08-25

Mer generella skatter kan öka toleransen mot minoriteter och oliktänkande

I en ny studie av IFN-forskarna Niclas Berggren och Therese Nilsson, undersöks på vilket sätt ändrad ekonomisk politik kan påverka toleransen mot minoriteter och oliktänkande i USA. Det visar sig att mer generella inkomstskatter ökar toleransen i de flesta fall. "Detta kan bero på att konflikter och spänningar blir mindre ju mer människor likabehandlas inom ett system" skriver forskarna.

 


2015-08-31

Tips till Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken kämpar för att få igång inflationen igen, skriver Dow Jones Newswire/Wall Street Journal i en artikel och hänvisar till forskning av Roger Svensson, IFN, och Andreas Westermark, Riksbanken. "Kanske är det dags för ECB att pröva något radikalt, något som medeltidens myndigheter använde sig av – myntindragningar (recoinage)." Det är frågan om att gamla mynt, mot en avgift, växlades in mot nya. Roger Svensson är författare till det omfattande verket "Renovatio Monetae – brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa".


2015-09-02

Seminarium om Kinas bistånd i Afrika

"Aid on Demand: African Leaders and the Geography of China's Foreign Assistance" var titeln på den studie som Axel Dreher på onsdagen presenterade på ett vetenskapligt seminarium på IFN. Dreher är professor i International and Development Politics vid University of Heidelberg i Tyskland.


2015-09-07

Startskott för EU-projekt om entreprenörskap

Under ett par dagar i början av september möttes forskare som ingår i EU-projektet Fires. Syftet med projektet, som avslutas 2018, är att utveckla en reformstrategi för hur ökat entreprenörskap kan skapa tillväxt i Europa. I Berlin deltog även entreprenörer från flera länder. Från Sverige kom, förutom IFN-forskare, Birgitta Stymne Göransson, ordförande för Medivir AB.


2015-09-09

Ny bok om välfärdsstaten

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har omarbetat och uppdaterat boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur) som nu ges ut i en fjärde upplaga. Innehåller den några nyheter? ”I den nya boken diskuteras orsakssambandet mellan institutioner och välstånd samt om vinster i välfärden. Den behandlar även ny forskning om problemen i den svenska skolan och om tillitens betydelse för de svenska framgångarna” förklarar Andreas Bergh.


2015-09-17

Tillväxt i välfärdssektorn

Henrik Jordahl, IFN, deltog på torsdagsmorgonen i ett frukostseminarium på Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Ämnet var "Välfärd -- tillväxtfaktor som engagerar". Henrik Jordahl presenterade egen och andras forskning om vårdsektorn, bland annat en studie om att styra och leda äldreomsorg,  I panelen ingick även Henrik Borelius, vd Attendo och Liselott Kilaas, vd Aleris.


2015-09-18

Om friheten att välja skola

Karin Edmark forskar i skolfrågor. I en ny poddsändning förklarar hon resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Forskningen visar att reformen inte har försämrat elevernas resultat utan "möjligtvis har förbättrat" resultaten, särskilt för utsatta grupper.


2015-09-22

Generositet kan styras


2015-10-09

Den marknadsstyrda skolan – vänsterns och högerns barn


2015-10-14

Forskarseminarier på IFN varje vecka

Akademiskt inriktade IFN-seminarier hålls på onsdagar kl. 10.00–11.15. Det är forskare från IFN eller andra institut och universitet som presenterar sin aktuella forskning. Besökare välkomnas!
Till dagens seminarium hälsar Ola Andersson, IFN, forskarna Daniel Halvarsson, Ratio, och Patrik Tingvall, Södertörns högskola, välkomna. Deras studie och presentation handlar om hur företag påverkas av att ha över- eller underutbildad arbetskraft.


2015-10-16

Pris för bästa artikel

Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift 2014 har tilldelas Johanna Rickne, IFN. Artikeln publicerades i  Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 2 (2014). Ämnet var "Könskvotering och kvinnors karriärer. En jämförelse av svenska politiska partier”.


2015-10-19

Henrik Jordahl ny i Konkurrensverkets forskningsråd

Docent Henrik Jordahl, chef för IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi, har för två år utsetts till ledamot av Konkurrensverkets Råd för forskningsfrågor. Rådet består av 12 personer, inklusive generaldirektör Dan Sjöblom som är ordförande. Det är rådets uppgift är att bedöma forskningsmedelsansökningar men också att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.


2015-10-27

Ny studie om grupptryck


2015-10-28

Ny podd om vad som händer med välfärdsstaten

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare som är verksam på IFN och Lunds universitet, har skrivit boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur). I en ny podd resonerar han bland annat om vad dagens stora flyktingströmmar kan komma att betyda för välfärdsstaten. Valfrihet i välfärdssektorn är ytterligare en fråga som diskuteras.


2015-11-05

Mycket om forskning i media

Under de senaste dagarna har IFN-forskare synts mycket i media. Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är i dag först ut med ett debattinlägg på SvD Näringslivs nya debattsida. Samtidigt publicerar Svenska Dagbladet en op-ed av Henrik Jordahl om hans forskning om plånboksröstning. Jordahl har även ett inlägg i det nya numret av Dagens Samhälle. Temat är bristen på tillväxt i det svenska samhället. New York Times publicerar en intervju med Alexander Ljungqvist, New York University och affilierad till IFN. Har har forskat om amerikanska företags tendens att undvika börsnotering.  


2015-11-10

IFN-forskare om behovet av skattereform

Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, talade i dag på ett TCO-seminarium om behovet av skattereformer. Magnus Henrekson efterlyste i första hand en beskattning som inte "straffar" den som vill satsa pengar i nya växande företag. Han pekade också på behovet av att kunna ställa ut personaloptioner. Åsa Hansson föreslog återinförande av fastighetsskatt – en progressiv och lokalt beslutad sådan. Hon talade även för att kapitalskatten sänks och momsen höjs.


2015-11-16

Pris för artikel om globalisering och tolerans

En gång per år delar rektor vid Ekonomihögskolan i Prag ut priser till skolans forskare för bästa publikationer. I år fick IFN-forskaren Niclas Berggren, som är affilierad till Institutionen för institutionell, miljö- och experimentell ekonomi (KIE), andrapris i kategorin tidskriftsartiklar. Den prisbelönta artikeln handlar om den av Niclas Berggren och Therese Nilsson genomförda studien ”Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance”, som har publicerats i Journal of Comparative Economics.


2015-11-17

IFN-forskare diskuterar sysselsättning

Under tisdagen deltog IFN-forskarna Lars Calmfors, Magnus Henrekson och Per Skedinger i lika många externa seminarier. Ämnena var löner, sysselsättning och samhällsutvecklingen i stort. Den stora flyktingströmmen och möjligheten för nyanlända att få jobb diskuterades ur olika aspekter på alla tre seminarierna som utan undantag var fullsatta.


2015-11-25

Rekrytering till lärare är ett av skolans problem

Fyra nationalekonomer diskuterade på onsdagen skolforskning på ett seminarium arrangerat av IFN: Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren, Jonas Vlachos och Björn Öckert. De tre förstnämnda är affilierade till IFN. Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad forskare verkligen vet om orsakerna till den svenska skolans allt sämre resultat. Forskarna var alla eniga om att rekryteringen till läraryrket är en av flera orsaker. De var dessutom överens om att friskolereformen, om något, givit ett positivt resultat men att det behövs ett nytt betygssystem. De var också eniga om att nationalekonomiska metoder är bra för att studera bland annat effekter på skolmarknaden.


2015-11-27

Grov överskattning av vinsterna i välfärdsföretag

I en rapport från Entreprenörskapsforum med Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som medförfattare visas att sju av tio svenskar vill begränsa vinstutdelning i välfärdssektorn. Samtidigt anser en lika stor majoritet att valfrihet är viktigt. Rapporten visar även att vinstmotivet är en viktig drivkraft för konkurrens och innovation och att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar om vinsternas storlek. I genomsnitt överskattar svenskarna vinstmarginalerna med dryga 400 procent.


2015-12-01

Social tillit sjunker

Magnus Henrekson deltog på tisdagen i en panel på ett seminarium arrangerat av tankesmedjan Global Utmaning i Kulturhuset i Stockholm. Ämnet var "Social tillit och välfärd i framtiden - vilka vägval står vi inför?" I panelen ingick, förutom Henrekson, Bettina Kashefi, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting, Ewa Ställdal, generaldirektör Forte, Pernilla Bonde, VD HSB, samt Sverker Sörlin, professor KTH.


2015-12-07

Se på regionen som ett ekosystem!

Özge Öner, IFN, deltog i ett seminarium om stadens och den omgivande regionens dynamik, som på måndagen arrangerades av Entreprenörskapsforum. Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois, inledde med forskning om hur beroende staden är av den omgivande regionen och vice versa. Han förklarade också den så kallade hollowing-out-effekten. Att företag blir allt mindre beroende av en lokal marknad och mer beroende av marknader längre bort, och på så sätt stärker sin konkurrenskraft.


2015-12-09

Riskkapital ger sysselsättning

Joacim Tåg, IFN, deltog på onsdagen i en paneldiskussion som arrangerades av Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). En rapport om ägandets effekter på värdeskapande och jobbskapande presenterades. Det visar sig att 50 % av allt kapital är utlandsägt. I en diskussion med en rad experter diskuterades rapportens slutsatser i allmänhet och kapital/ägande i Sverige i synnerhet. Deltagarna var överens om att riskkapitalbolag är en tillgång för företag men även för samhällsekonomin. Bolagen som dessa satsar i skapar sysselsättning i Sverige och utomlands.


2015-12-15

Ny podd: Det handlar om att handla

Matilda Orth, forskare på IFN, intervjuas om svensk detaljhandel. Hon är en av författarna till en rapport för Handelns Utvecklingsråd (HUR) och berättar om utveckling och trender inom främst dagligvaruhandeln. Hur vi handlar mat på nätet och vill ha fler närbutiker. Hon förklarar sektorns ökade produktivitet och att innovationer används för att bland annat förändra ”butiksmixen”.


2015-12-16

Politisk osäkerhet dämpar tillväxten

Innebär politisk osäkerhet att tillväxten dämpas? Ja, svarade Steven Davis, University of Chicago Booth School of Business, på ett seminarium arrangerat av IFN. Det handlar exempelvis om den osäkerhet som regeringen skapat för företag inom välfärdssektorn och den osäkerhet som flyktingströmmarna skapar. Davis är en av grundarna av Economic Policy Uncertainty Index, som mäter politisk osäkerhets inverkan på produktion, investeringar och sysselsättning. I seminariet deltog även Max Elger, statssekreterare i Finansdepartementet, Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson M och professor John Hassler, ordförande Finanspolitiska rådet.


2015-12-23

God Jul och Gott Nytt År!

Under 2015 har sju poddsändningar för radio producerats av IFN. Det handlar om allt från problemen med BNP som mått och utmaningar i välfärdsstaten till skola och dagligvaruhandel. När du får en lugn stund under helgdagarna, ladda då ner och lyssna till IFN poddradio.


2015-12-28

Ny studie


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se