Aktuellt 2015

Välbesökt seminarium om ägarprövning i välfärdssektorn

2015-02-17

Christina Eriksson Stephanson presenterade Ägarprövningsutredningens slutsatser.

Det bör prövas och därefter ges tillstånd för att få starta verksamhet inom välfärdssektorn, förklarade särskilda utredaren Christina Eriksson Stephanson när hon presenterade Ägarprövningsutredningens slutsatser. Stephanson inledde ett seminarium anordnades av SNS inom ramen för IFN:s och SNS gemensamma forskningsprojekt Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. I den efterföljande diskussionen deltog även Patrik Attemark, vd Solhagagruppen, Johan Fredriksson, vd och koncernchef Praktikertjänst och Ulla Hamilton, tillförordnad vd Friskolornas riksförbund.

Ägarprövningsutredningen.jpg

Ilinka Benson, forskningsledare på SNS, introducerade seminariet och det för IFN och SNS gemensamma forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Den som exempelvis startar en friskola i framtiden bör enligt Ägarprövningsutredningen visa att man är "hel och ren" för att få tillstånd att bedriva denna form av verksamhet. Det förklarade Christina Eriksson Stephanson. Hon menade att reglerna är utformade för brukarnas skull, exempelvis eleverna. "De måste känna att det finns kompetens och långsiktighet i verksamheten".

Problemet är att vi hamnat i en förtroendeklyfta mellan opinionen och oss som utförare, ansåg Patrik Attemark, Solhagagruppen. Han menade att deföreslagna åtgärderna kanske måste till för att återskapa förtroendet. Men, sa han, glöm inte bort att det redan i dag arbetas mycket från arbetsgivarhåll för att exempelvis skapa etiska plattformar, att fler ska omfattas av kollektivavtal, etc.

Johan Fredriksson, Praktikertjänst, förklarade att visst hade branschen kunnat vara mer proaktiv vad gäller självreglering. Men, förklarade han, det handlar om en "ung, omogen branch" som knappast hunnit samla sig kring vad man gör. Men visst, sa han, hade branchen varit mer proaktiv så hade det kanske aldrig behövt komma till den nu aktuella regleringen.

Den stora utmaningen i skolan är kvaliteten, sa Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund. Hon menade ett det finns en risk med mer löpande inspektionet och kontroller och det är att det nya, det lite annorlunda, inte tillåts av den tillståndsprövande myndigheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se