Aktuellt 2015

Ny bok om behovet av universitetsreform

2015-03-10

I panelen på seminariet ingick (från höger): Håkan Regnér, Jens Schollin, Magnus Henrekson, Ursula Berge, Patrik Engellau, Ebba Witt-Brattström och moderatorn Mia Odabas. Foto: Cecilia Larsson Lantz
I panelen på seminariet ingick (från höger): Håkan Regnér, Jens Schollin, Magnus Henrekson, Ursula Berge, Patrik Engellau, Ebba Witt-Brattström och moderatorn Mia Odabas. Foto: Cecilia Larsson Lantz

Sex professorer och författare pekar i boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen bland annat på hur synen på studiedisciplin och kunskap förändrats de senaste decennierna. I boken presenteras flera konkreta reformförslag. Författarna föreslår bland annat att betyg bör sätts av externa examinatorer och att betygsystemet ska vara det samma över hela landet. Vi behöver också få ett system där lärosätena kan rankas och bli jämförbara, sa Patrik Engellau, Den nya välfärden, när han inledde seminariet.

 

Patrik Engellau3.jpg

Patrik Engellau. Foto: Cecilia Larsson Lantz

 

Kungstanken i boken är att universitetslärarna ska ha ansvar för resultatet, vilket de inte har i dag. Målet ska vara att utbildningens kvalitet förbättras genom att lärarna ställer ordentliga krav och att studenterna ökar sina ansträngningar. Universitetslärarna bör dock inte få helt fria händer att styra och ställa, skriver författarna. ”Den frihet professionen får är friheten att själv bestämma hur bättre resultat ska åstadkommas. Men resultaten måste följas upp.”

 

Magnus Henreksom för webben2.jpg

Magnus Henrekson. Foto: Cecilia Larsson Lantz

 

– Incitamenten måste vara rätt för att vända utvecklingen och professionen är faktiskt den enda egentliga tillgången. Dessutom måste vi göra upp med den kunskapssyn som säger att fakta står ivägen för egentlig förståelse, sa professor Magnus Henrekson, IFN.

Han förklarade att  samtidigt som lärare på landets högskolor och universitet ges mer makt över undervisningen så krävs det samtidigt att resultatet utvärderas. Henrekson kastade också in en brandfackla: Vore det inte vettigt att låta eleverna betala en mindre avgift för högre utbildning?

 

Jens Schollin för webben2.jpg

Jens Schollin. Foto: Cecilia Larsson Lantz

 

Professor Jens Schollin, rektor Örebro universitet, sa nej till avgifter men förklarade att boken "har sin stora nytta i att den lyfter akademiska utbildningar på ett sätt som behöver göras i dag". Schollin lovordade författarna för att de satt professionalitet och kollegialitet i fokus samt att de betonar att lärosätenas viktigaste tillgång är lärarna.

 

Ebba Witt-Brattström för webben2.jpg

Ebba Witt-Brattström. Foto: Cecilia Larsson Lantz

 

Professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, förklarade att hon är flykting från det svenska "högskoleträsket".

– I Finland har vi mycket av det som efterfrågas i boken: en stark profession, motiverade elever som tas in på inträdesprov och som kommer från en kunskapsskola.

Witt-Brattström höll med bokens författare om att ett propedeutiskt basår borde inleda svenska universitetstudier. Hon pekade också på behovet av att universitetslärare inte bara undervisar utan också forskar.

Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, ansåg att det stora problemet är urholkningen av anslagen till högskolor och universitet. Håkan Regnér, Saco, menade att kvaliteten bör utvärderas i betydligt större utsträckning. Han ville också ta reda på varför studenter väljer en viss utbildning och en viss högskola.

Se seminariet i SVT Play

Läs boken som pdf

Debattinlägg om boken i Dagens Nyheter samt slutreplik

Analyserande artikel om boken i Axess magasin

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se