Aktuellt 2015

Lars Calmfors ny affilierad forskare

2015-04-12


Professor Lars Calmfors har utsetts att leda ett oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd (AER), som bildats på initiativ av Svenskt Näringsliv. Rådet ska göra bedömningar av arbetsmarknadens funktionssätt och årligen komma med en rapport i ämnet. AER kommer att ha tre ledamöter varav en är Per Skedinger, IFN. Övriga är Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet och Tuomas Pekkarinen VATT och Helsingfors universitet.

Från 1 april är Lars Calmfors, som är professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, ny affilierad forskare på IFN. Calmfors har haft en lång rad offentliga och akademiska uppdrag, bl.a. som ordförande för Finanspolitiska rådet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se