Aktuellt 2015

Modern skolpolitik skapade inte det finska undret

2015-04-15

På onsdagen publicerades boken Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. I boken visar Heller Sahlgren att det framförallt är socioekonomiska och historiska faktorer som gjort att den finska skolan nått så pass bra resultat i bland annat PISA-undersökningar. Den viktigaste lärdomen för andra länder gäller utbildningskulturen och undervisningsmetoderna.

”Skolkulturen var länge auktoritativ i Finland, med starkt fokus på lärarledd undervisning. Elevinflytande och elevledd undervisning existerade i princip inte. Detta har dock förändrats i svensk riktning på senare år och är troligtvis en viktig förklaring till att skolresultaten försämrats” säger Heller Sahlgren.

Läs boken som pdf

BBC News om boken: Finns aren't what they used to be

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se