Aktuellt 2015

Optimal transparens -- dröm eller verklighet?

2015-04-23

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, talar om optimal transparens där hänsyn tas både till makroekonomiska förhållanden och en kostnadsanalys.

Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En av talarna var professor Sidney Grey som är medförfattare till boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency. I den avslutande paneldiskussionen var deltagarna eniga om att dagens omfång på information från företagen inte behöver växa men dock ta mer hänsyn till samhällsutvecklingen.

Seminarium transparens 3.jpg

Professor Sidney Grey, University of Sidney, Australien.

 

Sidney Grey förklarade att den internationella redovisningsstandarden IFRS inte är något för små och medelstora företag. Regelverket är "för omfattande och för dyrt".  Grey menade att globaliseringen är överreklamerad. I realiteten, sa han, handlar det mest om en regionalisering. Han förklarade vidare att de lokala kulturerna inte hängt med internationaliseringen och att det därmed skapats en rad diskrepanser.

I deltagaravgiften ingick ett exemplar av Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency (New York: Oxford University Press, 2015). Lars Oxelheim är en av bokens redaktörer som på konferensen i Stockholm talade på temat "Transparens med möjlighet att förstå vinsternas uthållighet". Han förklarade att optimal transparens, det vill säga vare sig för lite eller för mycket information, varierar från bransch till bransch och från område till område. I ekvationen för vad som är optimal transparens måste man förutom hänsyn till samhällsutvecklingen också göra en cost-benefit-analys av vilken information som mottagarna behöver få. Detta betyder att man bör avväga hur man ska möta kravet på tillfredställande transparens för aktieägarna och vad som är optimalt för företaget.

 

Seminarium transparens 2.jpg

Anna Jansson, senior rådgivare för övervakning av börsintroduktioner på Nasdaq, var en av talarna på seminariet om transparens.

 

Seminarium transparens 4.jpg

Dan Brännström, generalsekreterare på revisorsorganisationen FAR, förklarade att allt för omfattande information kan göra att man inte ser vad som är väsentligt. I bilden ses även dagens moderator Johanna Lybeck Lilja, tidigare statssekreterare i finansdepartementet.

 

Dan Brännström ställde frågan om en redovisning på 200 sidor kan vara transparent. Kan mottagarna ta till sig denna stora mängd information. "Jag tror att vi gått för långt ..." fortsatte han och förklarade att han sätter hoppet till så kallade integrerad rapportering. En sådan innebär finansiell information i kombination med och hänsyn tagen till hållbarhet, den makroekonomiska utvecklingen, etc.

 

Seminarium transparens 5.jpg

Bland talarna, tillika paneldeltagarna, återfanns (från vänster): Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, Lars Björklund, Skanska, Anna Jansson, Nasdaq, Joakim Strid, Nasdaq, Johan Gernandt, Transparency International Sverige, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Dan Brännström, FAR och Sidney Grey, University of Sidney.

 

I den efterföljande paneldiskussion höll flertalet talare med om att mer information inte alltid innebär bättre information och transparens. "Jag tyder det som att ni anser att peaken nåtts" [vad gäller informationens omfattning] sa Johanna Lybeck Lilja. Dock inte informationens inriktning. Lars Björklund menade att "less is more" och Ossian Ekdahl förklarade att man inte alltid behöver läsa allt. "Bara att man vet att man skulle kunna läsa kan ha effekt" sa han och exemplifierade med om SCA lagt ut sin resepolicy på företagets hemsida.

Läs Dan Brännströms blogg – om seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se