Aktuellt 2015

Ny bok om skatter genom tiderna

2015-05-05


IFN:s skattehistoriska projekt publiceras i dagarna i bokform på det amerikanska förlaget Palgrave Macmillan. Redaktörer för boken är Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. För första gången har det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag kartlagts systematiskt och heltäckande.

Projektet har letts av Mikael Stenkula. Övriga forskare som deltagit är Gunnar Du Rietz, Dan Johansson, Magnus Henrekson och Daniel Waldenström. De skatter som studerats är skatt på arbete, kapital, förmögenhet, arv och gåvor, varor och tjänster samt fastigheter.

Beskattning har genomgripande effekter på ekonomiskt beteende och påverkar ekonomin genom att styra människors val. Skattesystemet är därmed en av samhällets mest grundläggande institutioner och detaljerad kunskap om dess utveckling och struktur är nödvändig för att förstå effekterna på ekonomin.

Magnus Henrekson är professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning. Mikael Stenkula är fil.dr i nationalekonomi och forskare på IFN.

Läs mer på Palgrave Macmillans hemsida

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se