Aktuellt 2015

Ny sponsor av Global Award

2015-05-13

Vinnare av Global Award: Sidney Winter 2015, Kathleen Eisenhardt 2012, Maryann Feldman 2013 och Shaker Zahra 2014.

Global Award for Entrepreneurship Research ägs gemensamt av Institutet för Näringslivsforskning och den urspungliga grundaren Entreprenörskapsforum. Priset har allt sedan starten för 20 år sedan sponsrats av olika representanter för näringslivet. En nyhet från nästa år är att priset då kommer att sponsras av Stockholms Köpmansklubb, en organisation med medlemmar på ledande befattningar inom många olika affärsverksamheter inom det svenska näringslivet.

Den 20 maj mottar professor Sidney Winter Global Award for Entrepreneurship Research, världens ledande forskarpris inom entreprenörskapsforskning. Prissumman är 100 000 euro. Sidney Winter får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens; hur företags utsikter att tillgodogöra sig innovationer skapar olika teknologiska möjligheter.

”Global Award är viktigt för IFN eftersom det ger inspiration till vår forskning om entreprenörskap – som är institutets största programområde. Priset är dessutom en väsentlig byggsten för att ge trovärdiga och tungt vägande bidrag till svensk samhällsdebatt och till centrala policyprocesser”, förklarar professor Magnus Henrekson, vd för IFN.

Årets pristagare tar emot Global Award den 20 maj i Stockholm. Anmälan till ceremonin

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se