Aktuellt 2015

IFN del av europeiskt storprojekt

2015-05-28


IFN ingår i det europeiska samarbetsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (FIRES) som ska föreslå hur Europa kan bli mer entreprenöriellt. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder – London School of Economics är en av dessa. FIRES finansieras med cirka 25 miljoner kronor av EU-kommissionen. Arbetet inom ramen för FIRES inleds med en kick-off i Berlin i början av september.

Fires är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att utveckla en reformstrategi för hur ökat entreprenörskap kan skapa tillväxt i Europa.

– I projektet och vårt akademiska arbete kommer vi att involvera företagare och andra kreativa individer, men även mer traditionella intressenter såsom finansiella institutioner, kunskapsförmedlare, fackliga organisationer och beslutsfattare. Vi kommer definitivt inte att vara inlåsta i ett akademiskt elfenbenstorn utan konfronteras med verkligheten redan från början, förklarar professor Magnus Henrekson, vd för IFN och en av ledarna för IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

Evenemanget i Berlin den 2–5 september syftar till att knyta relevanta intressenter till projektet. Det handlar om engagemang i olika omfattning – allt från prenumerera på ett nyhetsbrev till att via nätet vara en aktiv del av FIRES intressentgrupp. En grupp om 15–20 personer kommer såsmåningom att bjudas in att ha synpunkter på strategier som forskarna föreslår.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se