Aktuellt 2015

Tydligt samband mellan ledningskvalitet och skolresultat

2015-06-10

Från vänster ses Bi Winberg, Lars Brandt, Bodil Båvner, Nicholas Bloom och Henrik Jordahl.

Nicholas Bloom, Stanford universitet, visar i en rapport som presenterades på onsdagen, inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS, att det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Henrik Jordahl, IFN, kommenterade studien och höll med om att skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. IFN har med den metod som använts för utvärderingen av skolor, och som utvecklats av Bloom, genomfört studier även inom äldreomsorg och primärvård.

Rapporten Styrning och ledning i skolan omfattar studie av 1 800 skolor i åtta länder. En slutsats som rapportförfattarna drar är friskolor utmärker sig genom att ha en högre kvalitet på ledningsarbetet. Generellt får de fristående skolorna högre poäng på styrnings- och ledningskvalitet än skolor i offentlig regi och helt privata skolor. Dessa skillnader har till stor del med ledarskap och ansvarsutkrävande att göra. I rapporten förklaras att rektorer vid fristående skolor har i större utsträckning en långsiktig, väl kommunicerad strategi för skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas prestationer av skolornas huvudmän.

 

Bloom och Jordahl.jpg

Henrik Jordahl förklarade att friskolornas bättre ledningskvalitet kan ha flera olika orsaker:

  • Skolorna etablerades för ganska länge sedan och har haft tid att förbättra och förfina sitt arbete.
  • Nästan alla svenska fristående skolor startades som friskolor, inte som i exempelvis Storbritannien där det ofta var frågan om offentliga skolor med dåliga resultat som skulle förändras.
  • Det är unikt för Sverige att vinstdrivande bolag äger skolor. Det ligger sannolikt i dessa bolags natur att applicera effektiva management metoder från affärsvärlden även i skolorna.

Läs rapporten

Läs mer på SNS webbplats

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se