Aktuellt 2015

Ny podd: Samtal om integration på arbetsmarknaden

2015-07-02


Alliansregeringen införde den så kallade etableringsreformen, enligt vilken nyanlända ska placeras i kommuner där det finns arbetstillfällen. Özge Öner och Johan Wennström, IFN, har studerat effekterna av denna reform. De konstaterar att nyanlända placeras i kommuner med minskande befolkning och med hög arbetslöshet – med andra ord där förutsättningarna för jobbtillväxt är svag. Något som Riksrevisionen tagit ad notam och refererar till i sin nyutkomna rapport Nyanländas etablering

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se