Aktuellt 2015

Studie om ekonomiska kriser

2015-07-12


Ekonomiska kriser är ämnet för en studie av Christian Bjørnskov som är professor på Aarhus universitet och affilierad till IFN. I uppsatsen undersöks hur ekonomisk frihet påverkar fyra olika egenskaper hos kriser. En hög nivå på den ekonomiska friheten visar sig begränsa både den relativa BNP-minskningen och krisåterhämtningstiden, men har inte någon effekt på krisens varaktighet eller sannolikheten att över huvud taget drabbas av en kris.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se