Aktuellt 2015

Ny bok om välfärdsstaten

2015-09-09


Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, har omarbetat och uppdaterat boken Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur) som nu ges ut i en fjärde upplaga. Innehåller den några nyheter? ”I den nya boken diskuteras orsakssambandet mellan institutioner och välstånd samt om vinster i välfärden. Den behandlar även ny forskning om problemen i den svenska skolan och om tillitens betydelse för de svenska framgångarna” förklarar Andreas Bergh.

Frågor som Andreas Bergh besvarar i boken är: Hur kunde Sverige utvecklas från ett av Europas fattigaste länder till att bli fjärde rikast i världen? Och hur var det möjligt att samtidigt bli ett av världens mest jämlika länder? Kan den svenska välfärdsstaten bestå i framtiden?

Läs mer om Andreas Bergh,

om boken på Studentlitteraturs webbplats.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se