Aktuellt 2015

Om friheten att välja skola

2015-09-18


Karin Edmark forskar i skolfrågor. I en ny poddsändning förklarar hon resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Forskningen visar att reformen inte har försämrat elevernas resultat utan "möjligtvis har förbättrat" resultaten, särskilt för utsatta grupper.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se